Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Kostendelersnorm

De hoogte van uw uitkering hangt onder andere af van uw woon- en leefsituatie. U krijgt een lagere uitkering als u een woning deelt met meer volwassenen. Dat is de kostendelersnorm. Hoe meer volwassenen van 21 jaar of ouder een woning delen, hoe meer zij woonkosten kunnen delen. Dat kan bijvoorbeeld ook uw kind zijn dat (tijdelijk) bij u woont.

Mijn Apeldoorn

Wilt u de uitkering met de kostendelersnorm bekijken?

Op de website van de rijksoverheid ziet u in de tabel het overzicht van het aantal medebewoners en de bijstandsnorm. Deze tabel geldt voor de bijstandsuitkering. Voor een IOAW- en IOAZ-uitkering werkt de kostendelersnorm anders. Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering voor een alleenstaande? Dan gelden andere regels, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om 1 of meer medebewoners. Informeer bij uw contactpersoon wat dit precies voor u betekent.

Wie telt niet mee voor de kostendelersnorm?

De volgende medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • uw partner
  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten vanaf 21 jaar die een studie volgen met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
  • studenten vanaf 21 jaar die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen
  • kamerhuurders met wie u een commercieel contract heeft en die een huurprijs betalen

Verandert het aantal medebewoners?

Laat het ons weten als het aantal medebewoners in uw woning verandert. Of als uw kind van 21 jaar of ouder thuis woont en begint of stopt met de studie. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.