Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Lang geleden in Apeldoorn

In opdracht van gemeente Apeldoorn hebben schrijver Nanda Roep en illustrator Hélène Jorna het kinderboek 'Lang geleden in Apeldoorn gemaakt'. Het boek neemt kinderen mee langs belangrijke periodes in de geschiedenis van Apeldoorn, van de ijstijden met het Uddelermeer tot aan het ontstaan van bloemkoolwijk de Maten.

Leesplezier voor jong en oud

Ieder kind in groep vijf van de basisschool in Apeldoorn krijgt een exemplaar van ‘Lang geleden in Apeldoorn’. De boeken blijven vervolgens op school zodat elk jaar nieuwe kinderen het boek kunnen lezen. Zo ontdekken ze niet alleen meer over hun stad, maar ervaren ze ook hoe leuk het is om te lezen.

Naast leerlingen van groep vijf krijgen ook alle nieuw-ingeschreven kinderen een boek, net als pasgeborenen in de gemeente. Het boek komt ook beschikbaar in verzorgingshuizen. Grootouders kunnen hun kleinkinderen voorlezen uit het boek, of kinderen hun opa’s en oma’s. Hiermee ontstaat een unieke verbinding tussen jong en oud.

Voor iedereen die daarnaast het boek wil bemachtigen, komt het in beperkte oplage te koop via webshops en verspreid over de stad in boekwinkels.

Zichtbare geschiedenis in gezinsstad Apeldoorn

De opdracht voor dit kinderboek werd gegeven door de gemeente Apeldoorn. Het boek draagt bij aan de ambities van de gemeente om cultuur en erfgoed meer onder de aandacht te brengen, het is onderdeel van het Grote Verhaal van Apeldoorn-programma dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

In Apeldoorn is veel terug te vinden van het rijke verleden, maar niet alles is even zichtbaar. De verhalen geven kinderen een beeld van wat er vroeger is gebeurd. En ze wijzen ze op sporen die nog steeds te vinden zijn in de stad en de dorpen. Zo komt de geschiedenis van Apeldoorn echt tot leven.

Het boek sluit ook goed aan bij de ambitie om een fijne gezinsstad te zijn en blijven. Een stad waar kinderen op een gezonde en veilige manier kunnen opgroeien. Het boek daagt ze uit om naar buiten te gaan en de stad te ontdekken. Daarnaast willen we met het boek verschillende generaties bij elkaar brengen en met elkaar verbinden.

Deskundigen denken mee

Hoewel het boek een (voor)leesboek is, is er veel tijd gestoken in het kloppend maken van de feiten. Schrijfster Nanda Roep en tekenaar Hélèna Jorna werden niet alleen bijgestaan vanuit de gemeente en CODA Archief, maar ook door achttien deskundigen die zich hebben gebogen over de verhalen in het boek. Samen kwamen zij op een zo compleet en zo juist mogelijke weergave van de geschiedenis. Hierdoor is het meer dan een leesboek en leert het kinderen ook echt iets over de geschiedenis van de stad.

Verschillende generaties lezen samen

Met het boek Lang geleden in Apeldoorn willen we verschillende generaties bij elkaar brengen en met elkaar verbinden. Dat doen we door het samen voorlezen stimuleren. Door het boek actief te verspreiden onder zowel kinderen als verzorgingshuizen en plekken waar ouderen wonen willen we graag het contact tussen generaties op gang brengen. Samen met het CODA en stichting Present werken we aan een aantal voorleesprojecten tussen generaties.

Mijn Apeldoorn