Handige informatie voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. De gemeente ondersteunt en waardeert de mantelzorgers in Apeldoorn. U bent mantelzorger als u langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week voor een ander zorgt zonder dat u daarvoor betaald krijgt. Bijvoorbeeld omdat deze persoon een beperking of chronische ziekte heeft. Het gaat bij mantelzorg altijd om iemand waarmee u een persoonlijke relatie heeft. Bijvoorbeeld uw partner, kind, ouder of vriend(in).

Komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Wij geven elk jaar een bedrag aan mantelzorgers als blijk van onze waardering. Stichting De Kap voert dit voor de gemeente uit. Vanaf 1 september staat de informatie over het aanvragen van het bedrag in 2018 op de website van Stichting De Kap. U leest daar dan ook welke voorwaarden gelden bij het bedrag. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 september t/m 31 oktober 2018.

Wat is een mantelzorgwoning?

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen, of andersom. Voor de zorgvragen wordt woonruimte gemaakt door:
• een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt te maken;
• een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning te plaatsen;
• een aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger te plaatsen.
Een mantelzorgwoning is bedoeld voor maximaal twee personen. Een van deze personen krijgt of geeft hulp aan de bewoner van de hoofdwoning.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het realiseren van een mantelzorgwoning bij uw woning? Maak dan een afspraak met het Omgevingsloket. Zij kunnen u informeren.

Welke hulp biedt het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg?

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg De Kap is in de gemeente Apeldoorn de plek voor mantelzorgers. Hier kunnen zij terecht voor informatie, advies, gespreksgroepen, cursussen, activiteiten en contact met andere mantelzorgers.

Wie organiseert de Dag van de Mantelzorg in Apeldoorn?

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg De Kap organiseert samen met andere organisaties  elk jaar rond 10 november de Dag van de Mantelzorg. We zetten u dan graag in het zonnetje.

Waar vindt u nog meer informatie over mantelzorg?

  • In de Wegwijzer Mantelzorg Apeldoorn staat informatie over ondersteuning voor u en voor degene voor wie u zorgt. Er staat bijvoorbeeld ook een adressenlijst in met handige adressen in Apeldoorn.
  • Bij de landelijke vereniging Mezzo. Deze vereniging komt op voor iedereen die zorgt voor een ander. Op de website staat veel informatie voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld wat belangrijk is in de contacten met huisarts, gemeente en zorginstelling. Ook hebben zij een webshop met boeken, brochures en downloads.


Ook interessant