Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Parkeren

Meest gestelde vragen over de Parken.

Mijn Apeldoorn

Wat gaat er gebeuren met extra parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor op dit moment geen oprit is?

U kunt hiervoor een vergunning aanvragen via het omgevingsloket: https://www.apeldoorn.nl/omgevingsvergunning De aanvraag wordt behandeld en eventuele uitvoering ervan kan dan bijvoorbeeld door onze aannemer worden meegenomen.

Worden er bomen geplaatst boven een parkeervak i.v.m. schade aan en plak op auto's?

Bij de plaatsing van bomen wordt altijd meegewogen wat de mate van overlast is die een boom kan geven in zijn directe omgeving. We proberen zoveel mogelijk de bestaande situaties met bomen en parkeervakken te handhaven.

Hoe is de bereikbaarheid van mijn huis / kantoor / praktijk tijdens de werkzaamheden gegarandeerd en hoe lang gaat het duren?

De aannemer maakt een werkplanning. We kunnen nu nog niet precies zeggen hoe lang het per straat zal duren. De aannemer denkt zoveel mogelijk met u mee, zodat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk zo goed mogelijk blijft. Wel zal bij elke woning de situatie zich voordoen dat u een korte periode niet met de auto tot voor uw huis kunt komen. Op de inloopavonden per fase komen we hier gedetailleerd op terug. Dan worden ook de ontwerpen per straat gepresenteerd.

Hoe wordt de gevaarlijke parkeersituatie in het Wilhelminapark aangepakt?

Dit heeft onze aandacht. We bekijken welke maatregelen we het beste kunnen nemen. De projectleiding is hierover in gesprek met de bewoners aan deze straat.
Na het instellen van parkeerzones komen veel parkeerders naar de Canadalaan.

Pakken jullie dit probleem ook aan?

Het wijzigen van de parkeerregulering staat los van het onderhoudswerk, maar is zeker bespreekbaar. Hier is wel draagvlak voor nodig in de straat. Opmerkingen over deze specifieke locatie zullen we bij de betreffende eenheid, Beheer en Onderhoud, neerleggen.

Komen er extra parkeerplaatsen in mijn straat (bijvoorbeeld Van Heutszlaan)?

Er zullen in principe geen wijzigingen plaatsvinden in het aantal parkeerplaatsen en de locaties. Toch is het altijd goed om uw specifieke wensen aan ons kenbaar te maken.

Komt er tijdens de uitvoering een verkeerscirculatieplan en parkeerplan?

Jazeker! Het is erg belangrijk om de bereikbaarheid van de wijk – ondanks de overlast – zo goed mogelijk te houden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de overlast te beperken.