Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Herinrichting Mercatorplein en beek Kerschoten

27-02-2019

Na een lang voorbereidingstraject gaat de aanleg van de beek in Kerschoten en de herinrichting van het winkelcentrum op het Mercatorplein bijna van start.

Mijn Apeldoorn

U leest hier meer over de uit te voeren werkzaamheden en de planning. Tijdens het project zullen we deze pagina ook geregeld actualiseren.

Initiatief aanleg beek en herinrichting Mercatorplein

De aanleg van de beek is een project van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe. Het ontwerp is in overleg met de klankbordgroep in stappen tot stand gekomen. Met het aanleggen van de beek voorzien we het Mercatorplein van een groene zone, en tegelijk leggen we ook nieuwe verharding, verlichting en terreinmeubilair aan. De herinrichting van het Mercatorplein is mede mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Gelderland.

Werkzaamheden en uitvoering

De herinrichting van het Mercatorplein met aanleg van de beek bestaat uit verschillende werkzaamheden die verschillende partijen gaan uitvoeren:

  1. Verleggen kabels en leidingen, en verwijdering oude leidingen: Siers, in opdracht van Vitens en Liander.
  2. Het verwijderen van de luifels: aannemers Linthorst en Schimmel, in opdracht van de gemeente.
  3. Herinrichting Mercatorplein, inclusief aanvragen vergunningen:  KWS, in opdracht van de gemeente.

Planning

De planning ziet er als volgt uit.

Periode Activiteit
Week 12 en  13 sloop luifels
Week 14 start werkzaamheden aanleg beek en herinrichting Mercatorplein
Week 46 Beoogde afronding met aanplant bomen en groen, uiterlijk 15 november 2019

Inloop over de uitvoering

Tijdens de werkzaamheden is het helaas onvermijdelijk dat er enige overlast ontstaat voor gebruikers, winkeliers, bezoekers en omwonenden. Voor de uitvoering heeft de aannemer een plan van aanpak opgesteld met een fasering, planning en inzicht in de bereikbaarheid van het plein. De aannemer regelt voor dit project ook de communicatie en informatievoorziening.

KWS heeft de voormalige broodjeszaak op het Mercatorplein (nr. 22) gehuurd en zal daar aanwezig zijn om tijdens de uitvoering ondernemers, bewoners en winkelend publiek te informeren.

Op dinsdag 19 maart vond er een drukbezochte inloopbijeenkomst plaats. Ook de gemeente was hierbij aanwezig.

Ontwerp

Het ontwerp kunt u bekijken op de pagina Beek in Kerschoten . De impressie hiernaast is onderdeel van de presentatie.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Arnout Nefkens via 14 055 of via ons contactformulier.

Voor informatie over de uitvoering kunt u vrij inlopen in het winkelpand nummer 22 op het Mercatorplein. Het loket is op werkdagen open van 8.00 tot 16.00 uur.   • MercatorpleinBekijk een grotere versie