Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwe mobiliteitsvisie voor binnenstad

04-02-2021

De gemeente heeft een toekomstplan uitgewerkt voor de binnenstad. In dit zogenaamde ontwikkelperspectief beschrijven we via de metafoor ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ hoe we de komende tien jaar gaan bouwen aan een duurzaam en economisch aantrekkelijk centrum van Apeldoorn. In het stadspark dat we voor ogen hebben bieden we ruimte aan nieuwe functies als wonen en werken, in een groene, meer parkachtige omgeving. De binnenstad van Apeldoorn is op veel plaatsen ook versteend. Het streven is om de leefbaarheid en woonkwaliteit van de hele binnenstad een impuls te geven, passend bij onze unieke ligging op de Veluwe.

Mijn Apeldoorn

In dit ontwikkelperspectief spelen nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol. De auto is te gast en krijgt in de stad zelf minder ruimte. Bij dit toekomstplan hoort dus ook een visie op hoe we omgaan met mobiliteit in de binnenstad. Wat betekenen de toekomstplannen voor hoe we omgaan met voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en het openbaar vervoer in de binnenstad?

Nieuwe mobiliteitsvisie

Deze vraagstukken komen aan bod in de nieuwe mobiliteitsvisie binnenstad (pdf, 6 Mb) die de gemeente heeft opgesteld. In deze visie schetsen we hoe de nieuwe bereikbaarheid van de binnenstad er wat de gemeente betreft uit gaat zien. De visie is opgesteld mede op basis van input van onze partners betrokken bij de binnenstad. De visie leggen we nu vier weken ter inzage en we zijn erg benieuwd wat u ervan vindt! U kunt uw zienswijze indienen tussen 5 februari en 5 maart.

Op 15 februari organiseerden we een digitale presentatie over deze visie voor alle geïnteresseerden. Met instemming van de deelnemers is deze opgenomen. U kunt de opname terugkijken.

Hoe reageren

U kunt reageren door een zogenaamde ‘zienswijze’ in te dienen. Dat kunt u op twee manieren doen:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Afdeling Omgevingsbeleid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn'. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • Mondeling: maak een afspraak met Jaap van de Rijt. U kunt hem bellen en een afspraak maken via 14055.

Het indienen van een zienswijze per email is juridisch niet toegestaan helaas.

Wat staat er allemaal in de visie?

In de mobiliteitsvisie staat centraal dat mensen in de binnenstad zich vooral te voet en met de fiets verplaatsen en dat de stad ook goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De binnenstad is ook goed bereikbaar voor auto’s, maar die parkeren wel voornamelijk aan de rand van de binnenstad in parkeergarages. Auto’s zijn te gast en krijgen in de stad zelf minder ruimte. Parkeren op maaiveld (bovengronds) wordt zoveel mogelijk verschoven naar parkeren in kwalitatief goede parkeergarages. In de parkeergarages wordt het ook mogelijk over te stappen op andere vormen van vervoer.

Er is in de toekomst geen doorgaand autoverkeer meer dat alleen door de binnenstad rijdt en geen bestemming heeft in de binnenstad. De binnenstad als stadspark behoudt belangrijke bushaltes als Marktplein en Amaliapark, en daarnaast kijken we of het verleggen van enkele buslijnen mogelijk is om op een aantal plaatsen meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen in de straat te creëren. Concreet denken we bijvoorbeeld aan het verleggen van de lijnen die over de Hofstraat/Kanaalstraat rijden naar de Kalverstraat.

Zoveel mogelijk uitstootvrij

In de binnenstad rijden niet alleen elektrische bussen, maar vanaf 2025 wordt ook het logistieke verkeer (vrachtverkeer en bestelbusjes) zoveel mogelijk uitstootvrij. Qua parkeren wordt voor de binnenstad een nieuwe ‘parknorm’ uitgewerkt. Dit betekent dat we bij nieuwe ontwikkelingen met lagere parkeernormen autoluw ontwikkelen kunnen stimuleren.

In het voetgangersgebied wordt de druk door fietsers verminderd door het parkeren van de fietsen te concentreren in de stallingen. Daarnaast staan we in de Kapelstraat het fietsen tussen 11.00 en 18.00 uur (donderdag tussen 11.00 en 21.00 uur) niet meer toe. De fietsroute om de binnenstad aan de noordzijde te passeren gaan we verbeteren. Ook kijken we goed naar de fietsroutes aan de oostzijde (langs het kanaal), aan de zuidzijde (langs de spoorlijn) en aan de westzijde (via de Roggestraat en de De Ruyterstraat). Het gaat dan om realisatie van nieuwe routes of het verbeteren van bestaande routes.

Lange adem

In de mobiliteitsvisie benoemen we een groot aantal initiatieven die we de komende jaren willen oppakken om de visie ook te kunnen realiseren. Veel van de initiatieven hebben ook een relatie met elkaar. En het ene initiatief kan sneller opgepakt worden dan het andere. In de visie is te lezen welke initiatieven we op korte, middellange en lange termijn hopen te realiseren.  • Belangrijke fietsroutesBekijk een grotere versie