Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nadeelcompensatieverzoek: inkomstenverlies of hinder

Heeft de gemeente iets gedaan of een besluit genomen dat rechtmatig is en u heeft daarvan onevenredig veel nadeel, bijvoorbeeld inkomstenverlies of hinder? Dan kunt u een verzoek doen om nadeelcompensatie.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Verzoek om nadeelcompensatie

Verzoek om nadeelcompensatie indienen

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning