Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Niet tijdig beslissen gemeente

Over subsidie, vergunning en bezwaarschrift wilt u als aanvrager snel een beslissing van de gemeente. Daarom is op 1 oktober 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag beslist, geeft deze wet u mogelijkheden de gemeente aan te sporen alsnog een besluit te nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

Mijn Apeldoorn

Indienen

Aanvullende informatie