Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Groen doen

Apeldoorn voorbereid op extremere weerssituaties: nieuw plan voor water en riolering

Hoe gaat Apeldoorn de komende jaren om met afvalwater, hemelwater en grondwater? Dat staat in het nieuwe Apeldoornse water- en rioleringsplan. We spelen hiermee in op veranderingen in het klimaat, waarbij we niet alleen kijken naar wateroverlast, maar ook naar hitte en droogte. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van regen- en grondwater door regenpijpen af te koppelen van het riool. En het vergroenen van de stad en natuurlijk beheer van het waterpeil van beken, vijvers en kanalen.

“Naast onze uitstoot terugbrengen door minder energie of duurzame energie te gebruiken, moeten we ons óók voorbereiden op het vaker voorkomen van extreme weerssituaties. We zullen ons moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie en actie ondernemen. Klimaatadaptatie dus!”, zo stelt wethouder Wim Willems. “In het nieuwe water- en rioleringsplan staan natuur en landschap centraal. Ze vormen het DNA van stad, dorpen en landelijk gebied. Zij hebben grote invloed op de identiteit van Apeldoorn.” Om deze identiteit te behouden en versterken, wordt in het plan zo veel mogelijk aangesloten bij de natuurlijke situatie van infiltratie en vasthouden van neerslag en grondwater.

Aanpak wateroverlast

De afgelopen vijftien jaar zijn al flinke stappen gezet met het afkoppelen van regenwater. Daarmee is bijna een derde van deze opgave al gerealiseerd. Hoe? Door mee te liften met groot onderhoud van wegen en rioolvervanging en het opnieuw inrichten van de buitenruimte. Daarbij is steeds meer gekeken naar mogelijkheden voor afkoppelen in combinatie met het toevoegen van groen. Ook zijn al veel urgente knelpunten met wateroverlast aangepakt, zoals de Sprengenweg, de Kayersdijk, de Stationsstraat, de Jachtlaan en de Landgoedlaan.
In 2021 zijn maatregelen aan het Stationsplein getroffen. Ook zijn de afgelopen drie jaar de gemalen Wormen en Anklaar gerenoveerd. In Hoenderloo en in Radio Kootwijk heeft de gemeente in samenwerking met eigenaren ervoor gezorgd dat water afstroomt naar locaties waar dit geen schade veroorzaakt. Om meer overlast en schade door (afval)water op straat te voorkomen, moet tot 2050 bijna 30 procent van alle verharde oppervlakken (daken, wegen en pleinen) van de gemengde riolering worden afgekoppeld.

Kosten rioolbeheer

Schoon water en droge voeten willen we allemaal. Dat vraagt om investering in het rioolnetwerk en wateropvang. De kosten daarvoor brengen we met z’n allen op via de rioolheffing. In de openbare ruimte en onder de grond in Apeldoorn voor 900 miljoen euro aan ligt water- en rioolinfrastructuur. Dat moet goed worden beheerd, zonder het onderhoud door te schuiven naar de toekomst. De investeringen en beheerkosten voor de komende 5 jaar zijn in beeld gebracht en bedragen gemiddeld €13 miljoen per jaar. Dit wordt gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing, die voor 100% kostendekkend zijn. In 2022 stijgt de rioolheffing voor een gemiddelde woning met 10 tot 15 euro.

Samenwerking partners

Voorheen kon het grootste deel van de gemeentelijke watertaken prima door de gemeente worden uitgevoerd. Maar het klimaat verandert snel en vraagt om een andere aanpak. Daarom gaan we meer samenwerken met het waterschap, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Inwoners, bedrijven en woningcorporaties kunnen ook zelf actief meedoen. Met de subsidieregelingen voor afkoppelen, groene daken of het NK-tegelwippen bijvoorbeeld.

Gemeentelijk water- en rioleringsplan

Het Gemeentelijk water- en rioleringsplan (pdf, 2,3 Mb) is 2 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Mijn Apeldoorn