't Podium
't Podium

Op de plek waar eerst winkelcentrum Anklaar was wordt nieuwbouwwijk 't Podium gebouwd. Hier komen 43 eensgezinswoningen en 42 appartementen.

Nieuwe woningen in Apeldoorn-Noord

't Podium is een nieuwbouwwijk vlakbij het Apeldoorns Kanaal en winkelcentrum de Anklaar. Al eerder werden grote delen van de woonwijk opgeleverd, zoals de woningen aan de Rusalkastraat en de Don Carlasstraat. De vierde en laatste fase, op het terrein van tijdelijk winkelcentrum Anklaar aan de Saloméstraat, staat nu op de planning.

De plannen voor 't Podium fase 4

Nu het terrein van tijdelijk winkelcentrum Anklaar is leeggehaald is, is de locatie klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Woningbouwcorporatie Ons Huis wil hier graag 43 eengezinswoningen en 42 appartementen gaan bouwen. Zowel de woningen als de appartementen zijn sociale huurwoningen, die straks via Woonkeus Stedendriehoek te huur aangeboden worden. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de huurwoningen moeten geïnteresseerden ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.

Voor de twee appartementencomplexen met daarin 42 appartementen heeft Ons Huis al eerder een vergunning gekregen. De woningcorporatie hoopt in het voorjaar 2021 te starten met de bouw van deze complexen. Op www.onshuisapeldoorn.nl/podium leest u te zijner tijd wat de definitieve planning is.

Het ontwerp van de appartementencomplexen is dus al definitief. U kunt hier niet meer op reageren. Waar u wel op kunt reageren is het ontwerp dat Ons Huis gemaakt heeft voor de 43 woningen op het terrein. En we zijn ook benieuwd naar uw mening over het plan dat de gemeente Apeldoorn heeft voor de openbare ruimte rondom de nieuwbouw.

Uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan ’t Podium Fase 4 is -nadat het ter inzage heeft gelegen- op 15 juni 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Tegen het uitwerkingsplan is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening aangevraagd omdat al gestart was met de voorbereidende werkzaamheden. De voorlopige voorziening is niet toegewezen door de Raad van State. De voorbereidende werkzaamheden zijn daarom doorgezet.

De voorbereidende werkzaamheden voor het uitwerkingsplan Fase 4 worden uitgevoerd. Samen met woningbouwvereniging Ons Huis zijn we met een aantal bewoners in gesprek gegaan. Op een aantal punten komen we de bewoners tegemoet. Na het overleg heeft woningbouwcorporatie Ons Huis toegezegd dat op het terrein, dat eigendom is van Ons Huis, 3 tot 4 extra parkeerplekken worden aangelegd. Ook blijft één van de bomen op openbaar gebied gespaard, door een aanpassing in de ondergrondse infra.

Park 't Podium
Impressiebeeld van het park 't Podium
Terrein 't Podium
Vogelvlucht van het terrein 't Podium

Overleg met bewoners

Na overleg met een aantal bewoners is door woningbouwcorporatie Ons Huis toegezegd dat op het terrein van woongebouw De Parel (eigendom van Ons Huis) 3 tot 4 extra parkeerplekken worden aangelegd.

Daarvoor is het nodig om de bestaande ondergrondse container te verplaatsen naar de Saloméstraat. Een besluit over (ver)plaatsing van een ondergrondse container is een besluit waar bezwaar tegen mogelijk is. Het voornemen zal binnenkort gepubliceerd worden. Als het besluit over het verplaatsen van de ondergrondse container definitief is, kunnen de extra parkeerplaatsen worden aangelegd door Ons Huis.

Ook kan één van de bomen op openbaar gebied behouden blijven, door een aanpassing in de ondergrondse kabels en leidingen.

De Wabo-aanvraag (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is ingediend door de corporatie. Indien de vergunning verleend wordt, wil de corporatie snel starten met de bouw van de woningen.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u nog andere vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie