Op 14 september was er een informatieavond voor omwonenden in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat. Bewoners van circa 45 adressen hebben zich daar laten informeren. Fotograaf: Rob Voss

Vragen en antwoorden over de onderhoudswerkzaamheden in de Schildersbuurt

Enkele veel voorkomende vragen en opmerkingen zijn verzameld in een lijst, en voorzien van een antwoord. We kunnen u de diavoorstelling van de informatieavond per mail toesturen.

Wij willen u een zorgvuldig antwoord geven op uw vragen. Voor sommige vragen moesten wij wat langer onderzoek doen om tot een juist antwoord te komen. Bovendien wilden wij graag tegemoetkomen aan de vraag om een extra stuk van de Hobbemalaan mee te nemen in de werkzaamheden. Dat was vooraf niet voorzien. Wij kunnen nu melden dat het gelukt is om het deel van de Hobbemalaan tussen de George Hendrik Breitnerstraat en de Mauvestraat ook in de werkzaamheden op te nemen

De werkzaamheden starten naar verwachting in juni 2022. Wanneer uw straat aan de beurt is, krijgt u te horen van de aannemer. Twee weken voor de start krijgt u hierover bericht.

In dit project is het verplaatsen van kasten van netleveranciers niet meegenomen. Gemeente Apeldoorn mag geen kasten van netleveranciers verplaatsen.

In overleg met de betreffende leverancier is het mogelijk om een kast te verplaatsen. Dit kunt u als bewoner zelf aanvragen. Aan het verplaatsen zijn kosten verbonden. 

Aan de kant van de oneven nummers wordt bij de bomen de stoep smaller gemaakt. Ter plaatse van de bomen komt een deel van de tegels te vervallen en wordt er halfverharding - bijvoorbeeld schelpen, grind, gebroken puin - aangebracht. Hierdoor blijft de stoep langs de hele straat toegankelijk voor bijvoorbeeld rollators, kinderwagens en rolstoelen. Door deze maatregel krijgen de bomen weer voldoende ruimte om in leven te blijven.

Het is belangrijk dat er genoeg groen is in straten en op daken en gevels. Groen maakt onze stad koeler op hete dagen. Groen laat bij nat weer het regenwater beter weglopen. En groene straten zien er ook nog eens veel gezelliger uit. Daarom worden gezonde bomen niet verwijderd.

In het kader van duurzaamheid worden de stoeptegels die nog in orde zijn hergebruikt. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de tegels niet meer bruikbaar zijn, worden er uiteraard nieuwe tegels aangebracht. Dit geldt voor elke straat.

Bij het kiezen van het soort boom houden we hier rekening mee.

De wegbreedte blijft hetzelfde. In de huidige situatie staan de auto’s op de weg geparkeerd. In de nieuwe situatie blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, wordt het parkeren door de aangebrachte parkeervakken overzichtelijker en ontstaat er ruimte voor een aantal groenvakken.

Eénrichtingsverkeer heeft de neiging om hard rijden in de hand te werken. Bovendien wordt eenrichtingsverkeer vaak alleen ingezet om sluipverkeer of overlast te beperken vanuit andere wijken. Door de Hobbemalaan rijdt vooral lokaal verkeer. De wegvakken zijn kort met veel inritten waardoor er voldoende mogelijkheid is om even uit te wijken om elkaar te kunnen passeren.

Ja, dit is geen probleem. Dit is een vergunde invalideparkeerplaats. We brengen deze parkeerplaats terug op dezelfde plek.

Nee. We trekken het platte deel van het plateau door tot voorbij de in- en uitrit. Hierdoor ontstaan er geen hoogteverschillen en uitstekende stoepranden.

Wij gaan in overleg met Ons Huis om te kijken of dit mogelijk is. Wij komen hierop terug. Daarnaast wordt het project per straat en in fases uitgevoerd. Dit houdt is dat niet de hele straat opgebroken is. Wel zult u tijdelijk uw auto verderop in de straat moeten parkeren. Houdt rekening met 8 weken overlast.

We kijken per straat of er mogelijkheden zijn om extra groen toe te voegen.

We begrijpen de wens voor het instellen van een vrachtverbod, dit is voor vele woonstraten een wens. Het is echter niet mogelijk om voor al deze straten een vrachtverbod in te stellen. Alleen wanneer blijkt dat het fysiek echt niet mogelijk is voor een vrachtwagen om door een bepaalde straat te rijden en dit heel frequent gebeurt, nemen we dit in overweging. De Pieter de Hoochlaan is qua wegbreedte fysiek geschikt voor vrachtverkeer. De maatregelen die nu zijn voorzien, zorgen ook voor een verbetering in veiligheid vanuit vrachtverkeer.

De plateau’s bevinden zich op kruispunten. Een combinatie met wegversmallingen zou het verkeer te veel belemmeren bij het op- en afrijden van het kruispunt. Dit kan voor frustraties zorgen bij weggebruikers waardoor juist onveilige situaties kunnen ontstaan. De twee wegen waar nu plateau’s zijn ingepland, zijn eenrichtingswegen. Een wegversmalling heeft hier geen toegevoegde waarde.

De werkzaamheden worden per straat en in fases uitgevoerd. In totaal moet u rekening houden met 8 weken overlast.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de aannemer. De contactgegevens vind u in de brief die u op uw adres krijgt. Of neem contact op met de projectleider bij de gemeente.

Neem contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie