Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwe burgemeester voor Apeldoorn

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Apeldoorn? Op deze webpagina vindt u alle informatie.

Mijn Apeldoorn

18 december: installatie Ton Heerts

Op woensdag 18 december is Ton Heerts geïnstalleerd als burgemeester van Apeldoorn.

 

De Apeldoornse gemeenteraad heeft op maandag 4 november 2019 tijdens een extra raadsvergadering Ton Heerts (52, Partij van de Arbeid) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Apeldoorn. Ton Heerts, inwoner van de gemeente Apeldoorn, wordt aanbevolen door de raad omdat hij een bevlogen, daadkrachtige bestuurder is, met een sterke visie op het openbaar bestuur. Hij is op dit moment voorzitter van de MBO raad. Eerder was hij voorzitter van de FNV en daarvoor lid van de Tweede Kamer.
In een besloten raadsvergadering op 4 november heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Ton Heerts als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester.
De aanbeveling van de Apeldoornse gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een gemeenteraadsvergadering mogelijk in december worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Petra van Wingerden-Boers de taken waarnemen.
De gemeente Apeldoorn zoekt sinds het vertrek van John Berends op 6 februari 2019 een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van 13 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets.

Officiële vacaturetekst

De gemeenteraad heeft de vacaturetekst (profielschets) voor de nieuwe burgemeester met de Gelderse commissaris van de Koning besproken en vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 18 april 2019.

Uitslag enquête

De profielschets is geschreven met behulp van de uitslag van de enquête over de nieuwe burgemeester. Uit de enquête komt het volgende beeld:
De nieuwe burgemeester is een echte burgervader/-moeder die gericht is op de mensen in Apeldoorn. Zijn/haar focus gaat uit naar lokale onderwerpen. Hij/zij lijkt op de vorige burgemeester John Berends. Belangrijke kenmerken van de nieuwe burgemeester zijn: sociaal, eerlijk, open en verbindend. Hij/zij is – net als de Apeldoorners – een nuchter type. De nieuwe burgemeester maakt er werk van om Apeldoorn en de Apeldoorners snel te leren kennen. Hij/zij is van middelbare leeftijd.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie begeleidt namens de gemeenteraad de procedure rondom de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In de Vertrouwenscommissie zitten:

Procedure

De totale procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester kent een aantal stappen.

Dit is er tot nu toe gebeurd:

Zo gaat het verder:
De commissaris van de Koning voert gesprekken  met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Wat doet de burgemeester?

De burgemeester heeft meerdere rollen en bevoegdheden.

- Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders
- Hij ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid
- Hij heeft inhoudelijke taken, met name op het terrein van openbare orde en veiligheid
- Hij is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen
- Hij ziet  toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden
- Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente

Hoe word je burgemeester?

Heeft u zelf ambitie om burgemeester te worden? De Uitlegfabriek heeft hier een leuk filmpje over gemaakt.