Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwe burgemeester voor Apeldoorn

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Apeldoorn? Op deze webpagina vindt u alle informatie.

Mijn Apeldoorn

21 Sollicitanten voor burgemeestersvacature

Voor de burgemeestersvacature in Apeldoorn hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Onder de kandidaten bevinden zich:

  • 9 (oud-/waarnemend) burgemeesters
  • 5 (oud-)wethouders
  • 1 (oud-)volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente).

De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 61 jaar. Er zijn 3 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is:

  • CDA: 3
  • D66: 2
  • Lokale partij : 1
  • PvdA: 3
  • SGP: 1
  • VVD: 6
  • Overig: 5

De commissaris van de Koning voert gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen bespreken zij de selectie van de sollicitanten  waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Officiële vacaturetekst

De gemeenteraad heeft de vacaturetekst (profielschets) voor de nieuwe burgemeester met de Gelderse commissaris van de Koning besproken en vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 18 april 2019.

Uitslag enquête

De profielschets is geschreven met behulp van de uitslag van de enquête over de nieuwe burgemeester. Uit de enquête komt het volgende beeld:
De nieuwe burgemeester is een echte burgervader/-moeder die gericht is op de mensen in Apeldoorn. Zijn/haar focus gaat uit naar lokale onderwerpen. Hij/zij lijkt op de vorige burgemeester John Berends. Belangrijke kenmerken van de nieuwe burgemeester zijn: sociaal, eerlijk, open en verbindend. Hij/zij is – net als de Apeldoorners – een nuchter type. De nieuwe burgemeester maakt er werk van om Apeldoorn en de Apeldoorners snel te leren kennen. Hij/zij is van middelbare leeftijd.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie begeleidt namens de gemeenteraad de procedure rondom de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In de Vertrouwenscommissie zitten:

Procedure

De totale procedure rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester kent een aantal stappen.

Dit is er tot nu toe gebeurd:

Zo gaat het verder:
De commissaris van de Koning voert gesprekken  met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.
De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Wat doet de burgemeester?

De burgemeester heeft meerdere rollen en bevoegdheden.

- Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders
- Hij ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid
- Hij heeft inhoudelijke taken, met name op het terrein van openbare orde en veiligheid
- Hij is opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen
- Hij ziet  toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden
- Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente

Hoe word je burgemeester?

Heeft u zelf ambitie om burgemeester te worden? De Uitlegfabriek heeft hier een leuk filmpje over gemaakt.