Wat zoekt u:

Nieuwjaarstoespraak Berends "Apeldoorn heeft stijgende lijn te pakken"

Volgens burgemeester John Berends van Apeldoorn heeft zijn gemeente de stijgende lijn te pakken. De woningbouw trekt aan en het gaat ook goed met de verkoop van bedrijventerreinen. In 2016 vestigden bijna 50 bedrijven zich in Apeldoorn. Ook in financieel opzicht heeft Apeldoorn een goed jaar achter de rug. Na vijf jaar onder het preventief toezicht van de provincie Gelderland te hebben gestaan, staat Apeldoorn vanaf 1 januari 2017 weer volledig op eigen benen. “Wij hebben ons gevoel voor eigenwaarde terug”, zo stelde Berends vanmiddag tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Volgens Berends is er in Apeldoorn, in weerwil van het landelijke humeur, sprake van nieuw elan en enthousiasme. Als voorbeeld noemde burgemeester de komst van het binnenstadfonds. “Ondernemers en gemeente slaan daarmee de handen echt in een”. De recente verkiezing van Apeldoorn tot meest MKB vriendelijke grote stad van het land is volgens de burgemeester een bevestiging van de verbeterde relatie tussen ondernemend Apeldoorn en de gemeente. Ook wees hij op de waarde van de toeristische sector voor Apeldoorn. “Met Apenheul, de Julianatoren en Het Loo is Apeldoorn met drie attracties vertegenwoordigd in de landelijke top 50 van best bezochte attracties."

Zorgen

Zorgen uitte de burgemeester over teruglopende opvangcapaciteit van de zorginstellingen. “Dit leidt onder andere tot een toename van het aantal verwarde personen op straat. Alleen in Apeldoorn al hebben wij het dan over een groep van 800 mensen”. Zorgen zijn er ook over de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden tot ruim over de 3800. In zijn toespraak gaf de burgemeester verder aan dat de jaarwisseling betrekkelijk rustig is verlopen in Apeldoorn. “Wel jammer is dat er weer flink wat schade is aangericht aan openbare eigendommen als prullenbakken, abri’s en lantaarnpalen. Wij zijn nog niet klaar met inventariseren maar op dit moment er sprake van een schadepost van € 16.000. En dat is zonde geld”, aldus John Berends.

Positief is de burgemeester over de daling van 7% van het aantal misdrijven in Apeldoorn. Ook het aantal woninginbraken daalde in 2016 met 6%. “Wat wel opvalt is een verschuiving van de criminaliteit naar internetfraude en cybercrime”.

De burgemeester onthulde tijdens de nieuwjaarsreceptie tevens de nieuwe slogan 'Gewoon in Apeldoorn' zoals die door de gloednieuwe stichting Apeldoorn Marketing vanaf 1 januari 2017 wordt gehanteerd.

Landelijk humeur

Aan het einde van zijn toespraak ging Berends nog even kort in op het landelijke humeur. “Wij zijn en masse boos. Signalen van onbehagen en onvrede voeren in het land de boventoon. Tegelijkertijd ervaar ik vrijwel dagelijks dat de stemming in het land eigenlijk helemaal niet zo beroerd is”. Volgens Berends moet het openbaar bestuur zich daarom niet louter laten leiden door de mensen met de felste mening. “Daarmee doen wij een grote meerderheid van onze inwoners te kort. Een meerderheid voor wie nuance en redelijkheid nog altijd kernbegrippen zijn”.

Lees de volledige nieuwjaarstoespraak