Omgevingsvergunningen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. U vindt hier al onze omgevingsvergunningen.

Alle producten onder Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (ver)bouwen en renoveren (en reclame)

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Soms mag u uw bouwplan zonder vergunning uitvoeren.

Omgevingsvergunning slopen

Als u gaat slopen (dat kan ook bij verbouwen het geval zijn) heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. U vindt bij dit onderwerp informatie over de sloopmelding en de sloopvergunning. Voor vragen en advies over deze melding en vergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanleggen werken

Het aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, ophogen of egaliseren. Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U hebt een vergunning voor brandveilig gebruik nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik: een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis en hotel. En een melding voor bijvoorbeeld verhuur (van kamers) of een gebouw waarin meer dan 50 bezoekers kunnen zijn.

Omgevingsvergunning kappen

De gemeente wil belangrijke bomen en boomrijke straten en wijken zoveel mogelijk behouden. Daarom is soms een vergunning om te mogen kappen nodig. Ook stevig snoeien valt hier onder.

Omgevingsvergunning milieu

Een omgevingsvergunning voor milieu is nodig bij de (ver)bouw van grote (ingewikkelde) bedrijven zoals industrie of een chemische fabriek.

Omgevingsvergunning monumenten

Voor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een rijks- of gemeentelijk monument hebt u een vergunning nodig.

Omgevingsvergunning uitrit aanleggen of veranderen

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u een nieuwe uitrit wilt aanleggen of een bestaande uitrit wilt veranderen. Ook als er hiervoor geen aanpassingen aan de openbare ruimte nodig zijn.

Omgevingsvergunning wijzigen gebruik gebouwen

Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch. Maak zowel voor een bezoek, als het opvragen van informatie per telefoon, een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Uw Reactie
Uw Reactie