Onderwijs

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Op deze pagina’s vindt u allerlei informatie over onderwijs in Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Voorschool

(Speciaal) Basisonderwijs

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs

Leerplicht

Voortijdig schoolverlaters

Zie ook