Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwerp aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Apeldoorn

12-10-2020

Mijn Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

overwegende dat:

het op grond van artikel 2:73 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Apeldoorn (APV) verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken op 31 december van 18.00 uur tot en met 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

ter voorkoming van overlast, schade of gevaar vuurwerkvrije zones worden aangewezen;

de vuurwerkvrije zones worden aangewezen voor twee winkelcentra en drie horecagebieden, te weten: Winkelcentrum De Eglantier, Winkelcentrum Schubertplein, Caterplein, Leienplein en Raadhuisplein waar het verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken tijdens de jaarwisseling, tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00uur;
hierover met partijen overleg is geweest en instemming is verkregen;

Gelet op artikel 2:73 lid 1 van de APV

b e s l u i t :

 • de volgende gebieden worden aangewezen als plaatsen waar het tussen 31 december 18.00 uur en 01 januari 02.00 uur verboden is consumentenvuurwerk af te steken:
  • Winkelcentrum Eglantier, (JPG, 201 kB). Betreft de (delen van) straten:
   • De Eglantier 
  • Winkelcentrum Schubertplein, (JPG, 158 kB). Betreft de (delen van) straten:
   • Schubertplein
   • Hofveld tussen huisnummer 121 en Schubertplein
   • Debussylaan tussen kruising Bizetlaan en huisnummer 22
   • Schubertlaan tussen huisnummer 30 en Schubertplein
   • Donizettilaan kruising Schubertlaan 
  • Caterplein, (JPG, 147 kB). Betreft de (delen van) straten:
   • Caterplein
   • Hoofdstraat tussen kruising Paslaan en kruising Paul Krugerstraat
   • Kapelstraat
   • Nieuwstraat tussen kruising Kapelstraat en Caterplein
   • Museumpassage
   • Beekpark tussen kruising Roggestraat en Caterplein 
  • Leienplein, (JPG, 118 kB). Betreft de (delen van) straten:
   • Leienplein
   • Korte Nieuwstraat tussen huisnummer 4 en Leienplein
   • Nieuwstraat tussen huisnummer 50B en 40F
  • Raadhuisplein, (JPG, 122 kB). Betreft de (delen van) straten
   • Raadhuisplein
   • Hoofdstraat tussen kruising Mariastraat en huisnummer 104
 • de grenzen van de onder 1 genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaarten;
 • dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt.

Aldus vastgesteld op 

Het college van burgemeester en wethouders

de secretatis        de burgemeester

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift of naar dit postadres: Gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Desgewenst kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, t.a.v. afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.