Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwikkelperspectieven

24-06-2020

Apeldoorn staat aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen. Dit heeft te maken met de grote opgaven die in Nederland spelen, zoals de klimaatopgave en de energietransitie. Maar ook met het snel groeiende aantal inwoners en bedrijven in Apeldoorn.

Mijn Apeldoorn

Voor de omgevingsvisie heeft de gemeente samen met bureau BVR uit Rotterdam drie ontwikkelperspectieven uitgewerkt die daar zo goed mogelijk op inspelen en moeten gaan zorgen voor een krachtige toekomst voor Apeldoorn.

Op donderdag 11 juni 2020 zijn de ontwikkelperspectieven gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt (PMA). U vindt de stukken en de link om terug te kijken in het raadsinformatiesysteem.

Begin juli 2020 vinden er rondetafelgesprekken plaats met belanghebbenden uit Apeldoorn over de ontwikkelperspectieven. In welk perspectief herkennen zij zich? En welke bouwstenen van de verschillende perspectieven willen zij meenemen in de ontwerp-omgevingsvisie?

Na de zomer van 2020 wordt ontwerp-omgevingsvisie geschreven. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze ter visie gelegd. Inwoners en organisaties kunnen dan formeel reageren.