Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ontwikkelstrategie Westrand Apeldoorn 2017-2030Apeldoorn West is een gebied waar wonen, natuur en recreatie in optima forma bij elkaar komen.

Mijn Apeldoorn

In de Westrand komen belangen op het terrein van wonen, recreatie, bedrijvigheid en natuur samen. Deze conflicteren regelmatig. De opdracht voor de gemeente was om met stakeholders in het gebied te komen tot een zoveel mogelijk gedragen toekomstrichting voor deze stadsrand van Apeldoorn. Gedachte was hierbij om deelbelangen te ontstijgen en te komen tot een integrale strategie waarmee de komende jaren (tot 2030) verder vorm kan worden gegeven aan dit bijzondere gebied. De Ontwikkelstrategie Westrand Apeldoorn 2017-2030 (pdf, 3,5 mB) is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering 8 februari 2018.

Voordat de gemeenteraad van Apeldoorn zich boog over het document zijn verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders in het gebied (bewoners, attracties, natuurorganisaties, etc.). Op basis hiervan is gewerkt aan 4 uiteenlopende scenario’s, die aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. De scenario’s zijn bediscussieerd met betrokken stakeholders uit het gebied. Op basis van deze gesprekken is gewerkt aan een eenduidige strategie, die recht doet aan de verschillende belangen in het gebied en de karakteristieken van het gebied zelf. Deze strategie houdt in dat er ruimte blijft voor ontwikkeling van de Westrand, maar alleen als wordt voldaan aan zes principes, die nader zijn uitgewerkt in de Ontwikkelstrategie:

  1. Er is sprake van een excellente (toeristische) beleving
  2. De mate van excellente bepaalt ruimte
  3. Er wordt echt iets nieuws aan het toeristisch Veluwe palet toegevoegd
  4. Er is alleen ruimte voor iets dat binding heef met deze plek
  5. Er is sprake van nemen = geven
  6. Het stamkapitaal ( =woon- en leefklimaat van natuur en mens) wordt versterkt

Stamkapitaal

De Veluwe kent een zeer veelzijdig landschap van natuurgebieden met bos, hei en zand, weidelandschappen, stuwwallen en water. Daarnaast biedt de Veluwe een ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed zoals sporen van industrieel gebruik, militair erfgoed en monumentale buitenplaatsen, kastelen en gebouwen. Natuur, landschap en erfgoed vormen gezamenlijk ons stamkapitaal.

Met het vaststellen van deze principes wordt nadrukkelijk gestuurd op een kwalitatieve ontwikkeling van de Westrand, boven kwantitatieve groei vanuit de overtuiging dat de Westrand niet stil staat.  • Apeldoorn-westBekijk een grotere versie