Wat zoekt u:

Cursus Politiek Actief

De gemeenteraad van Apeldoorn organiseert samen met Voorst en Epe met enige regelmaat de cursus Politiek Actief.

Hiermee willen de gemeenten inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid. De cursus wordt verzorgd door bovenstaande gemeenten in samenwerking met ProDemos, www.prodemos.nl.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?

Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Het programma ziet er als volgt uit:

–  bijeenkomst 1:  Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting

–  bijeenkomst 2:  De gemeente

–  bijeenkomst 3:  Lobbyen bij de gemeente

–  bijeenkomst 4:  De gemeenteraad

–  bijeenkomst 5:  Debatteren

–  datum nader te bepalen per gemeente: Raadsvergadering bijwonen
De cursus wordt gehouden van 19.30 tot 22.00 uur. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. Wanneer een bijeenkomst in een andere gemeente wordt gehouden, bestaat de mogelijkheid om uw reiskosten te declareren.

Aanmelden

Op dit moment is nog niet bekend wanneer een volgende cursus gaat plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen de inwoners uit Apeldoorn contact opnemen met Corinne Swart, communicatieadviseur Raadsgriffie gemeente Apeldoorn (055) 580 52 75, e-mail c.swart1@apeldoorn.nl.