Wat zoekt u:

Bestuur

Gemeenteraad

Partijen, fracties en griffie
College van burgemeesters en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Portefeuilles, bestuursakkoord, notulen en besluiten
Organisatie

Organisatie

Informatie over de gemeentelijke organisatie

Politieke Markt Apeldoorn

Agenda, voorstellen en besluiten
Beleid en financiën

Beleid en financiën

Informatie over beleid en financiën

Meerjaren Programmabegroting

MPB 2018-2021