Ga naar de homepage

Presidium en Griffie

Het Presidium stuurt de werkzaamheden van de gemeenteraad aan.

Mijn Apeldoorn

Het Presidium is belast met het aansturen van werkzaamheden van de raad (bijvoorbeeld agendabewaking, kwaliteitsbewaking vergaderstukken, toewijzen van stukken naar de juiste bijeenkomst), de raming en het beheer van financiële middelen van de raad en het toezicht op de raadsgriffie als werkgever. Het Presidium vergadert in de regel op donderdagavond voor aanvang van een Politieke Markt. Omdat de vergaderingen een organisatorisch (in plaats van beleidsinhoudelijk) karakter hebben, wordt het publiek niet actief voor deze vergaderingen uitgenodigd.

Voorzitter

Burgemeester J.C.G.M. Berends

Secretaris

Raadsgriffier A. (Arjan) Oudbier

 

Met de invoering van het dualisme op 7 maart 2002 heeft de gemeenteraad gekozen voor de oprichting van een raadsgriffie met als belangrijkste taak het in brede zin ondersteunen van de gemeenteraad.

De Apeldoornse raadsgriffie

De raadsgriffie in Apeldoorn is een compacte afdeling die min of meer onafhankelijk is binnen de gemeentelijke organisatie. Zo is gewaarborgd dat medewerkers echt voor de raad werken, wat de dualisering ten goede komt. Maar hoewel de griffie een aparte dienst is die rechtstreeks onder de gemeenteraad valt, krijgt zij op diverse vlakken ondersteuning van de gemeentelijke organisatie. De griffie werkt daarnaast ook met andere organisatieonderdelen samen en stemt zaken intern af.

Onder leiding van de griffier

Raadsgriffier Arjan Oudbier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zijn taken zijn onder meer zorgen dat alles volgens wet- en regelgeving verloopt, maar hij is ook adviseur en klankbord voor de raad, het Presidium en de individuele raadsleden en -fracties. Hij geeft ook leiding aan de griffie.

Arjan Oudbier heeft twee nevenfuncties:

  • voorzitter van S.V. Dynamo Apeldoorn
  • bestuurslid VNG-commissie Raadsleden en Griffiers

Raadsadviseurs

De drie raadsadviseurs ondersteunen het Presidium en zorgen samen met het ondersteuningsteam ervoor dat alles reilt en zeilt. Zij zorgen voor een goede afstemming met andere diensten in het gemeentehuis en raadsleden kunnen bij hen terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van vergaderingen. Ook u kunt bij hen terecht, bijvoorbeeld met uw vragen over vergaderingen.

Communicatieadviseur, raadsvoorlichter

De raad heeft een eigen communicatieadviseur en raadsvoorlichter. Tastbare voorbeelden zijn onder meer de persberichten van de raad en deze website van de raad.

Ondersteuningsteam

Een klein ondersteuningsteam binnen de griffie zorgt voor een goede organisatie van de vergaderingen. Dit team verzorgt ook de vergaderstukken, zoals agenda's en verslagen. Op deze manier helpen zij de voorzitters en secretarissen van de raad en de raadscommissies om de vergaderingen goed te laten verlopen.