Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Project ShaRepair

23-06-2020

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU en groeit met 3-5% per jaar. Het project ShaRepair (Interreg NWE) beoogt de hoeveelheid afval van AEEA in Noord-West Europa te verminderen door een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen (digitale infrastructuur) om meer burgers in staat te stellen om reparatie uit te voeren, zowel zelfstandig, samen (in reparatiecafés) en met de hulp van professionele reparatiediensten.

Mijn Apeldoorn

Binnen de gemeente Apeldoorn willen we een E-novation hub open zetten waarin met verschillende (regionale) partijen, waaronder Cirkelwaarde,  wordt samengewerkt om tot een reductie van de hoeveelheid E-waste te komen. De E-novation hub richt zich op business to business (B2B).

Naast dat er een regionale samenwerking is, is er ook een internationale samenwerking (Interreg NWE-Sharepair). De internationale samenwerking richt zich op het vergroten van de reparatie en hergebruik markt en heeft als focus de business to consumer (B2C) en consumer to consumer (C2C) markt. In dit consortium zitten partijen uit Ierland, Engeland, Duitsland, België en Nederland.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Doelstelling ShaRepair

Het grote maatschappelijke doel is om het aandeel AEEA te verminderen met 13,5 ton per jaar in repaircafés en met 175 ton per jaar in Apeldoorn. De belangrijkste uitkomst van het project is een geïntegreerde benadering voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid van burgers, ondersteund door een digitale infrastructuur (apps) die ondersteuning biedt voor zelfherstel, samen herstellen (in repaircafés of repaircentres) en herstellen met professionele ondersteuning. Om deze infrastructuur ook na het aflopen van het project te blijven gebruiken zullen bedrijfs- en beleidsmodellen worden ontwikkeld met het oog op het opzetten van een permanent Europees Platform met beschikbare, openbare data over reparatie van AEEA.

Werkzaamheden in ShaRepair

Het project bestaat uit verschillende aspecten die hieronder worden toegelicht:

Ondersteuning van reparatie initiatieven

Activiteiten zullen leiden tot een geïntegreerde aanpak met digitale hulpmiddelen om de effectiviteit van reparatie-initiatieven te vergroten, gegevens te verzamelen over terugkerende reparatiefouten en een hoger slagingspercentage van reparaties te bereiken. Informatie over herstelbaarheid van EEA (en andere defecte producten) en de beste ideeën voor reparatie zullen openbaar gedeeld worden, door middel van handleidingen. Tenslotte zal een platform worden ontwikkeld waar 3D printbare reserveonderdelen kunnen worden gemaakt.

Ondersteuning van inwoners met betrekking tot reparatie initiatieven

Activiteiten zullen leiden tot inzicht in de vragen van inwoners ten aanzien van reparatie en grip te krijgen op de belemmeringen die inwoners ervaren. Het opzetten van een fysieke locatie waar reparatie initiatieven een plaats kunnen krijgen. Tenslotte het ontwikkelen van een digitaal instrument/platform om inwoners te faciliteren in het zoeken naar mogelijkheden voor het repareren en hergebruiken van materialen. Voor het opstellen van deze activiteiten wordt er gefocust op kinderen.

Op de hoogte blijven?

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Interreg NWE (deze website is in het Engels).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 055 of via het contactformulier.  • Logo ShaRepair
  • ShareRepair reparatieBekijk een grotere versie
  • ShaRepair materiaal materiaalBekijk een grotere versie