Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Projecten

Energie

Alles over energiebesparing- en opwekking in Apeldoorn. Maar ook over de energietransitie of over duurzame energie.

Water en natuur in Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gemeente. We doen er veel aan om dit te bevorderen en te versterken. Want meer groen maakt onze gemeente mooier en leefbaarder. Een groene omgeving zorgt voor een goed ecologisch evenwicht voor planten en dieren. Het helpt om de klimaatveranderingen op te vangen. Bovendien is het gezonder voor onze inwoners en aantrekkelijk voor toeristen. Daar investeren we graag in.

Smart City Apeldoorn

Smart City Apeldoorn is de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijs- en (kennis)instellingen en overheid op het gebied van toepassingen van ICT. Het doel is om de kwaliteit van leven in de gemeente Apeldoorn te verbeteren. Op deze pagina vind je meer informatie. Je leest wat de gemeente en onze samenwerkingspartners doen, welke projecten er zijn en hoe jij kan meepraten over jouw Smart City, digitaal én fysiek. Heb je vragen? Mail dan naar smartcity@apeldoorn.nl

Apeldoorn 2030

We werken aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke toekomst van Apeldoorn. Het gaat over allerlei onderwerpen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid, recreatie, economie, mobiliteit, etcetera. De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet.

Toeristisch Toplandschap

Project Dovenetel

De gemeente Apeldoorn en woningcorporatie de Woonmensen zijn samen bezig met een project aan de Dovenetel in Apeldoorn. Het project draait om de sloop van 43 verouderde, kleine ‘piramide’ woningen en nieuwbouw van in totaal 52 sociale huurwoningen.

Beken en sprengen

Apeldoorn herstelt veel beken en sprengen. Het herstel van beken en sprengen draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Het biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie.

Uit elkaar

Gezinsstad Apeldoorn

Apeldoorn is een fijne gezinsstad waar je lekker kunt wonen, werken, leren, opgroeien en oud worden. Dat willen we graag zo houden.

Onderzoek Vuurwerk en Vuurwerkvrije zones