Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 5

Randvoorwaarden

Technologisering en digitalisering vormen, samen met de mensen die er gebruik maken, de basis voor Smart City Apeldoorn. Daarom beschouwen we als noodzakelijke randvoorwaarden voor Smart City Apeldoorn:

  • hoogwaardige ICT infrastructuur (b.v. glasvezel, 5G en LoRaWAN(1)) en -voorzieningen,
  • laagdrempelige digitale toegankelijkheid en
  • een digitaal vaardige samenleving.

Als gemeente stimuleren we de aanleg van de benodigde infrastructuur en waar nodig nemen we zelf het initiatief.

Bij het implementeren van technologische toepassingen zorgen we ervoor, dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Dat vergt iets van de techniek: deze moet zoveel mogelijk vanuit de mens zijn ontworpen. Daar gaan we ons voor inzetten.

Daar waar mensen niet mee kunnen komen in de digitale samenleving zoeken we naar oplossingen om dit te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is om meer gebruik te maken van eenvoudig te begrijpen visuele communicatie, b.v. pictogrammen, icoontjes en afbeeldingen, in plaats van tekst. Net als bijvoorbeeld op een smartphone. Dan hoeven mensen in zo’n geval alleen maar te klikken. Digitalisering kan daardoor behulpzaam zijn voor onder meer laaggeletterden.

Met Smart City Apeldoorn streven we, met andere woorden, naar inclusiviteit; iedereen moet mee kunnen doen. Tegelijkertijd beseffen we dat dit nooit helemaal het geval zal zijn. Ook met diegenen die moeilijk mee kunnen komen houden we zoveel als mogelijk rekening bij het toegankelijk maken van technologische toepassingen.

En jong geleerd is oud gedaan. Waar mogelijk werken we samen met onderwijsinstellingen om hun leerlingen al lerende bekend te maken met techniek en digitalisering. Een recent voorbeeld hiervan is het samen met het RIVM meten van fijnstof op schoolpleinen door een aantal Apeldoornse basisscholen.

(1) Long Range Wide Area Network is een specificatie voor een telecommunicatienetwerk geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen. De technologie wordt gebruikt voor machine-to-machinecommunicatie (internet der dingen. (bron: Wikipedia)


Uw Reactie
Uw Reactie