Ga naar de homepage

Registratie niet-ingezetene

De Registratie niet ingezetenen (RNI) registreert personen die niet (meer) in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Deze personen noemen we ‘niet-ingezetenen’. Inschrijven kan bij 1 van de 19 RNI-loketgemeenten (zie Inschrijven).

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Inschrijven

Zie ook