Ga naar de homepage

Rentetarieven en rentebeleid Energiefonds Apeldoorn

Bij het Energiefonds kunnen verschillende soorten leningen worden aangevraagd; een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000), een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. € 300.000) en een lening voor ontwikkelprojecten van instellingen (tot max. € 100.000).

Mijn Apeldoorn

Elke lening kent een apart rentetarief:

 • Het rentetarief voor kleinschalige leningen bedrijven is 2,5%
 • Het rentetarief voor kleinschalige leningen instellingen is 2,0%
 • Het rentetarief voor de lening realisatieprojecten instellingen is 2,0%
 • Het rentetarief voor de lening ontwikkelprojecten instellingen is 3,5%

Rentebeleid

De rentes bestaan uit een drietal rentepercentages en zijn als volgt opgebouwd:

 • Basistarief van 2% – looptijd vaste rente bepaald op de interne rekenrente van de gemeente.
 • Administratieopslag van 0,5% - ter (gedeeltelijke) dekking van de administratielasten die gepaard gaan met het afsluiten van een lening.
 • Renteafslag van 0% - al dan niet een vaste korting op het basistarief.
 • Risico-opslag van 1% - al dan niet een vaste opslag op het basistarief waarmee financieringsrisico’s worden in geprijsd.

De genoemde percentages worden eens per drie jaar herzien.

Opbouw rentetarieven

De rentetarieven die bovenaan deze pagina vermeld staan zijn als volgt opgebouwd:

 • Bij de kleinschalige lening aan bedrijven wordt het basistarief inclusief administratieopslag gehanteerd.
 • Bij de kleinschalige lening voor instellingen en de leningen voor realisatieprojecten van instellingen wordt alleen het basistarief gehanteerd om instellingen maximaal tegemoet te komen.
 • Bij de leningen voor ontwikkelprojecten van instellingen wordt het basistarief, de risico-opslag en administratieopslag in rekening gebracht. Bij deze projecten speelt het risico van de onzekerheid rond het vervolgtraject. En aangezien een dergelijk project om een gedegen financiële toets vraagt, worden hier wel administratiekosten gerekend.

De leningen van het Energiefonds zijn annuïtaire of lineaire leningen op basis van maandelijkse rente en aflossing via automatische incasso.