Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Rioolonderzoek in Apeldoorn

De Nederlandse rioolbranche is een onderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de voegenkit van rioolbuizen. Deze kit werd tussen 1945 en 1994 gebruikt om de voegen tussen de buizen waterdicht af te werken.

Mijn Apeldoorn

Bij geplande weg -en rioolwerkzaamheden gaan we daarom éérst rioolaansluitingen uit deze periode controleren. Als de asbesthoudende kit aanwezig is, worden vervolgstappen ondernomen.

De kit vormt geen risico voor de volksgezondheid

Omdat de kit binnenin de rioolverbindingen zit, en er geen asbestvezels vrijkomen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid. Bij werkzaamheden aan de riolering kunnen wel asbestvezels vrijkomen. Het is daarom van belang om te weten waar deze kit gebruikt is. Dit op basis van het advies van de stichting Rioned (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer).

Inventarisatieonderzoek

Om vast te stellen of de asbesthoudende kit is gebruikt, doen we eerst een inventarisatieonderzoek. Daarvoor worden er verschillende proefsleuven gegraven. Het gaat om gaten in de grond van ongeveer 1m x 2m. Zo kunnen we onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest, de concentratie ervan en het soort asbest in de voegenkit.

Na het onderzoek vullen we de proefsleuven weer aan met zand en bestraten we deze met betonklinkers. Dit is een tijdelijke oplossing totdat de geplande wegwerkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Vervolgonderzoek

Als blijkt dat de asbesthoudende kit gebruikt is, komt er een aanvullend onderzoek. We graven dan opnieuw proefsleuven om precies te weten om hoeveel asbest het gaat. Dit onderzoek volgt een aantal weken na het inventarisatieonderzoek. Daarbij is het nodig om een opnieuw een deel van de weg open te breken.

Verwijderen van de asbesthoudende kit

Als er meer duidelijk is over de hoeveelheid asbest kunnen we deze rioolbuizen verwijderen. De concentratie asbest bepaalt of een aannemer de rioolbuizen mag verwijderen, of dat er een gespecialiseerd bedrijf aan te pas moet komen. Dit verwijderingsbedrijf zal het werkgebied dan afzetten met gele afzetlint en zwarte opdruk (“asbest geen toegang”). De rioolbuizen worden verwijderd door medewerkers met witte overals en adembescherming.