Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 11

Risico's en hoe daarmee om te gaan

Smart City Apeldoorn is een innovatief thema. Daarbij accepteren we, dat vooraf niet altijd zekerheid gegeven kan worden over resultaten van experimentele bijdragen aan projecten en programma’s. Uiteraard hebben we hierbij wel oog voor de volksgezondheid en privacy van de mensen.

Als overheid weten we over het algemeen minder van technologische en digitale ontwikkelingen dan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Als hoeder van de openbare ruimte is het een risico als we niet goed weten hoe de techniek en digitale voorzieningen daarin werken. Zeker als het gaat om (openbare) veiligheid. We gaan daarom actief, en waar mogelijk met onze kennisnetwerkpartners, onze kennis op dit vlak uitbreiden. Dat kan door b.v. scholing van medewerkers (via onderwijs, cursussen, congressen, etc.) en het inhuren van specialisten. Daarnaast kijken we of we organisatorisch zaken aan moeten passen in relatie tot de technologische ontwikkelingen in de openbare ruimte.

Smart City is vooral samenwerken met andere partijen. Het hebben van voldoende kennis op dit thema is ook noodzakelijk om als serieuze samenwerkingspartner te fungeren. Zeker in een wereld die wordt gedomineerd door de zogenaamde ‘techreuzen’. Bij samenwerkingsprojecten zijn we daarom altijd op onze hoede of kennisachterstand schadelijk is voor onze positie. Maar we zijn ons ook bewust dat samenwerking kan leiden tot het vermeerderen van onze kennis en nemen dat gegeven mee bij het beoordelen of we een bepaalde samenwerking aan moeten gaan.

Als overheidsorganisatie willen we zoveel mogelijk data als open data aanbieden. Daarnaast willen we samenwerken met andere partijen, waarbij we vragen om, waar opportuun, ook hun data als open data beschikbaar stellen. Het risico bestaat dat er discussie ontstaat over eigenaarschap van de data, dat de samenwerking kan belemmeren. Bij het samenwerken maken we daarom duidelijke afspraken over eigenaarschap van de data. En bij het samenwerken en het delen van data borgen we uiteraard de privacy van mensen.


Uw Reactie
Uw Reactie