SAMEN055, voor alle vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden
Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Vragen over opvoeden en opgroeien
Het beste voor kinderen. Dat ze zo gezond en veilig mogelijk opgroeien, dat wil iedereen. Natuurlijk roept het wel eens vragen op over de ontwikkeling of het gedrag van een kind. Kleine vragen, ingewikkelde vragen, zorgelijke vragen. Voor alle vragen staat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor u klaar. Het CJG voert de jeugdhulp van de gemeente Apeldoorn uit.
Een fijne en succesvolle schoolperiode voor ieder kind
Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle kinderen succesvol aan het basisonderwijs kunnen deelnemen. We willen daarom onderwijsachterstanden verminderen en voorkomen. Dit doen wij door voorafgaand aan of tijdens de basisschoolperiode extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen die dit nodig hebben.
Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij?
Van huiselijk geweld of kindermishandeling naar Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt er terecht als je hulp zoekt, je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis zet zich in voor een prettige en veilige thuissituatie voor iedereen.
Coördinatiepunt voor Jonge Moeders (CJM)
Als (aanstaande) jonge moeder wil je natuurlijk een goede start maken. Soms is het fijn om daarbij wat hulp te krijgen. Daarvoor kun je terecht bij het Coördinatiepunt Jonge Moeders (CJM), zowel tijdens als na je zwangerschap.
Begeleiding en advies over (passend) onderwijs en leerplicht
Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.