SAMEN055, voor alle vragen over zorg, werk, inkomen en opvoeden
Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Vragen over opvoeden en opgroeien
Het beste voor kinderen. Dat ze zo gezond en veilig mogelijk opgroeien, dat wil iedereen. Natuurlijk roept het wel eens vragen op over de ontwikkeling of het gedrag van een kind. Kleine vragen, ingewikkelde vragen, zorgelijke vragen. Voor alle vragen staat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor u klaar. Het CJG voert de jeugdhulp van de gemeente Apeldoorn uit.
Uw gezin een vervangend gezin?
Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Dan lukt het even niet om de kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. In een aantal gezinnen kunnen ouders hun kinderen geen veiligheid of geborgenheid geven. Dan is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk. Het project InHuis is een samenwerkingsprogramma van verschillende organisaties in Apeldoorn. Het project zet zich in om nieuwe steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuizen te werven. Het doel? Apeldoornse kinderen in een gezin te laten opgroeien.
Van huiselijk geweld of kindermishandeling naar Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt er terecht als je hulp zoekt, je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis zet zich in voor een prettige en veilige thuissituatie voor iedereen.
Coördinatiepunt voor Jonge Moeders (CJM)
Als jonge moeder wil je natuurlijk een goede start maken. Soms is het fijn daarbij wat hulp te krijgen. Het CJM regelt ondersteuning en hulp voor jonge (aanstaande) moeders tot 23 jaar. Het CJM is er voor jonge (aanstaande) moeders die wonen in de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe, Heerde of Brummen. Het CJM geeft informatie, advies of bekijkt welke ondersteuning nodig is. Hiervoor werkt het CJM samen met andere organisaties.
Begeleiding en advies over (passend) onderwijs en jeugd
Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar zijn jongeren leerplichtig en moeten ze op een school ingeschreven staan en onderwijs volgen tot hun 18e verjaardag. Of tot het moment dat ze een kwalificatie hebben behaald (HAVO, VWO en MBO2-niveau). Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.