Samen055, iedereen doet mee in Apeldoorn

Verhalen

Hans en Edsard hebben het samen goed voor elkaar

Ondernemen is waarde creëren. Voor je klant, je werknemers en de wereld om je heen. Je kunt veel betekenen voor iemand in de bijstand of met een arbeidsbeperking. En hij of zij voor jou en je bedrijf. Want ieder mens heeft een uniek talent. Schep kansen en ervaar de meerwaarde. Net als Hans Terhorst, die weet dat sociaal ondernemen een haalbare missie is.

Edsard krijgt kansen in het bedrijf van Hans

Een andere kijk op winst

Maatschappelijke meerwaarde kun je niet altijd in geld uitdrukken. Dat weet Hans Terhorst van GroenWerkXL als geen ander. ‘Kansen creëren en mensen zien groeien. Daar is het mij om te doen.’ GroenWerkXL is een hoveniers- en groot groenbedrijf waarin medewerkers naar vermogen bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve organisatie, zoals dit in vaktaal heet. Naast reguliere vakkrachten werken er ruim 60 mensen die, toen ze binnen kwamen, een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Hans: ‘Door opleiding, training en begeleiding zijn het medewerkers geworden, ieder met zijn eigen talenten, die volledig meetellen binnen ons bedrijf. Als regulier bedrijf moeten we zelf onze omzet halen. Zonder subsidie, puur op eigen kracht. Dat kan als je anders kijkt naar winst.’
Eén van de medewerkers heet Edsard Schut, sinds eind 2013 aan boord als hovenier. Groenwerk zit hem al jaren in de vingers. ‘Het is fijn werk. Je bent buiten en het is afwisselend. Eén groot nadeel: de afhankelijkheid van het seizoen’, vertelt hij. Net als vele andere seizoenswerkers wisselde Edsard jarenlang tijdelijke contracten af met periodes in de WW. ‘Ik belandde uiteindelijk in de bijstand, iets wat ik écht niet wilde. Dus deed ik mee aan een Direct Actieftraining.’ Deze training van het Werkplein Activerium helpt werkzoekenden in Apeldoorn aan een baan. Zo ook Edsard, die een werkplek vond in het bedrijf van Hans.

Bedrijfsfilosofie

‘Sinds de oprichting, vijf jaar geleden, volgen wij een personeelsstrategie waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenoemde “doelgroepmedewerkers”, een duurzame arbeidsplaats binnen ons bedrijf bieden. Ze worden gewoon volgens de Cao-Hoveniers uitbetaald en zijn daarmee niet langer uitkeringsafhankelijk. Dat is onze maatschappelijke winst’, vertelt Hans.

Verantwoordelijkheid

 Voor Edsard en zijn collega’s is er naast geld nog meer dat telt. ‘Het doet ertoe dat je er bent. Je wordt ’s ochtends verwacht door je collega’s en je hoort ergens bij. Dat geeft een goed gevoel. Ik ken collega’s tegen wie voorheen vaak is gezegd “dat kun jij niet”. Daar ga je je vanzelf naar gedragen, denk ik. In dit bedrijf is dat anders.’ Hans vult aan: ‘Je moet mensen niet pamperen, maar uitdagen en verantwoordelijkheid geven. Als je uit de bijstand of een sociale werkvoorziening komt kan dat best een cultuuromslag zijn. Ik zie jongens daarin enorm veranderen. Die, als het ijzelt, me om vijf uur ’s ochtends zelf bellen met de vraag of er gestrooid moet worden. Medewerkers maken de organisatie en deze vorm van betrokkenheid is geweldig.’

Gunfactor

 GroenWerkXL is qua missie en personeelsstrategie niet bepaald een doorsnee onderneming. ‘Dat doet niets af aan onze kwaliteit’, benadrukt Hans. ‘Ook onze prijs is niet anders. De toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is de combinatie van vakmanschap en onze manier van sociaal ondernemen. Regelmatig worden we gekozen vanuit het oogpunt van Social Return. We hebben door onze manier van werken een bepaalde gunfactor, maar we blijven ook gewoon een marktgerichte en gezonde onderneming, die zonder subsidies werkt. Een mooie uitdaging, ook vanwege ons seizoensgebonden werk. Met ons team van waardevolle medewerkers zoals Edsard, heb ik daar alle vertrouwen in.'