Samen055, iedereen doet mee in Apeldoorn

Verhalen

Kijken naar wat een kind nodig heeft

Een aantal jaar geleden is het ‘rugzakje’ afgeschaft. Heeft je kind op school extra ondersteuning nodig, dan wordt dit nu door de school geregeld. School kan daarbij de hulp inschakelen van het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Deze nieuwe onderwijsvisie noemen we passend onderwijs. En is een succes, volgens Brigitte van der Linden. Haar zoon Chiem wordt erg goed begeleid op basisschool Hertog van Gelre vindt ze. “Hij doet weer lekker mee in de groep en ervaart eindelijk successen. We zien hem groeien!”

Piet Bakker werkt als specialist voor het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Hij heeft goede ervaringen met de nieuwe werkwijze. “Als een kind op school niet goed meekomt of een gedragsprobleem heeft, kunnen ze de hulp inroepen van mij of mijn collega’s. Vroeger was er eerst een diagnose nodig. En als die er kwam, kreeg een kind een rugzakje voor drie jaar. Dat is nu anders. We kunnen veel sneller schakelen, want er is minder papierwerk. En we bieden begeleiding op maat. We zien ouders daarbij als partners en we zorgen voor goede communicatie met alle betrokkenen rondom het kind. Bij passend onderwijs, de naam zegt het al, kijken we écht naar waar het kind het beste op zijn plek is. Als het kan blijft het op dezelfde school, in een vertrouwde omgeving, met passende ondersteuning. Lukt dat niet, dan kijken we of een andere school beter past.”

Hulp op school

Brigitte weet sinds een paar jaar dat Chiem ADHD heeft. “Dat verklaarde zijn gedrag. De problemen werden alleen steeds groter. Kinderen wilden niet meer met hem spelen. En Chiem raakte zijn zelfvertrouwen langzaam kwijt.” Dat zag zijn leerkracht Jantine Alfrink gelukkig ook. Zij schakelde de hulp van het interne begeleidingsteam van school in, die daarna het contact legde met het Samenwerkingsverband. Jantine: “Ik kreeg van Piet veel tips en trucs aangereikt waarmee ik Chiem kon helpen. Belangrijk was dat ik hem de keuze gaf. Om bijvoorbeeld een toets in kleinere stukjes te maken, of om even een time-out te nemen buiten de klas. Er kwam steeds meer begrip in de klas omdat de nadruk op het goede gedrag lag. En Chiem vond zijn draai in de groep weer terug.” Brigitte: “Wij zagen dit thuis ook terug. Voor ons als ouders was het fijn om, na een lange periode van vooral negatieve reacties, ook eens iets positiefs te horen over je kind.”

Uitleg geven

De begeleiding resulteerde niet alleen in ander gedrag. Maar kwam ook terug in de rapportcijfers. Piet: “Een goede manier om gedrag te veranderen is om vooral te benoemen wat goed gaat. Dat heeft Jantine heel goed opgepakt. Ik heb Chiem zelf ook begeleid. Onder meer door hem uit te leggen wat ADHD is en wat het met hem doet. Zo heb ik hem werking van climate control van een auto laten ervaren. Ik legde uit dat als je ADHD hebt, je thermostaat het niet zo goed doet. Waardoor je je gevoel en gedrag soms moeilijk onder controle hebt. Dat besef helpt kinderen ook.”

Moederinstinct

Naast vertrouwen in de professionele begeleiding van het team op de Hertog van Gelre school én het Samenwerkingsverband Apeldoorn, gelooft Brigitte gelukkig ook nog steeds in haar eigen deskundigheid als moeder. “Ik raad ouders aan om vooral op je eigen instinct te blijven vertrouwen. Als je het gevoel hebt dat er iets niet goed gaat, trek dan op tijd aan de bel. Want je kent je kind zelf het beste.”