Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Samen maken wij de buurtZaterdag 12 oktober a.s. informatiebijeenkomst bij Robbedoes

Mijn Apeldoorn

Apeldoorn gaat in het pilotproject ‘Samen maken wij de buurt’ aan de slag met het opfrissen van drie verouderde wijken: De Dreven Noord, Schoutenveld en het Staatsliedenkwartier.

Samen met bewoners bespreken we eerst wat er nodig is om hun wijk klaar te maken voor de toekomst. Die ideeën nemen we mee bij het vernieuwen van de openbare ruimte.

Aanleiding

Apeldoorn telt een aantal verouderde wijken. In de basis is de openbare ruimte in deze wijken nog op orde, omdat er regelmatig onderhoud gedaan wordt. Maar de inrichting sluit niet langer aan op de huidige manier van leven. Sinds de bouw is de bevolkingssamenstelling flink gewijzigd, sociale verbanden zijn anders, en bewoners hebben andere wensen rond bijvoorbeeld groen, straatbeeld, parkeerplekken en mobiliteit. Daarom gaan we de wijken grondig opknappen.

Pilot

We zijn gestart met proefprojecten – pilots – in De Dreven Noord en Schoutenveld (in De Maten) en het Staatsliedenkwartier (in Zuid). Daar zijn we met bewoners in gesprek om te horen wat hun ideeën zijn over het opfrissen van de buurt. We doen dat in elke wijk anders: in de ene wijk neemt de gemeente het voortouw bij het benaderen van bewoners, in de andere wijk nemen de bewoners zelf het initiatief, in de derde wijk gebruiken we een vragenlijst. Zo kunnen we bekijken welke aanpak het beste werkt.

Ontwerp en realisatie

Na het inventariseren van ideeën maken we een ontwerp voor de vernieuwing van de wijken. Ook daarin denken bewoners mee. Hierna is de uitvoering aan de beurt. Dan worden de drie wijken daadwerkelijk vernieuwd. Het resultaat is dat de openbare ruimte:

  • beter aansluit op de wensen en behoeften van bewoners en andere betrokkenen.
  • veilig is en mensen uitnodigt om meer betrokken te zijn bij hun buurt(genoten).
  • voorbereid is op klimaatveranderingen, zoals extreme regenval.
  • duurzaam en flexibel is ingericht: klaar voor de toekomst, maar ook gemakkelijk iets aan te passen.

Wilt u meer weten over dit project? Mail naar samenmakenwijdebuurt@apeldoorn.nl