CityLoops
Fotograaf: gemeente Apeldoorn
CityLoops

Het project CityLoops brengt zeven Europese steden samen: Apeldoorn, Bodø (Noorwegen), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanje), Høje-Taastrup en Roskilde (Denemarken) - om meer circulair te worden.

Kennis delen over het duurzaam hergebruiken van materiaal

Door het uitwerken van verschillende projecten op het gebied van biologisch afval en bouw- en sloopafval, delen we kennis over het duurzaam hergebruiken van materiaal. Zo gaan er geen herbruikbare grondstoffen meer verloren. Deze kennis delen we vervolgens weer met andere steden, zodat we in Europa steeds meer circulair gaan werken.

Bio Afval

In Apeldoorn verzamelen we jaarlijks meer dan 56 duizend ton huisafval. Hiervan is 38% biologisch afval (GFT). De gemeente weet waar de biomassa vandaan komt, maar met het CityLoops project willen we uitzoeken hoe we nieuwe, innovatieve bestemmingen kunnen vinden voor de biomassa. Door samen te werken met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit, onderzoeken we mogelijkheden voor het hergebruiken van grondstoffen uit afval tot waardevolle nieuwe materialen.

Voorbeelden:

  • Bokashi: bladafval uit Apeldoorn wordt verzameld en gefermenteerd. Deze bokashi is rijk aan voedingsstoffen, en daarmee een uitstekende bodemverbeteraar. Door ons eigen blad weer terug te brengen in de wijk, werken we circulair en verbeteren we de kwaliteit van het groen in Apeldoorn. Meer over Bokashi
  • Japanse Duizendknoop: deze sterke, woekerende plant verdringt ander groen en tast gebouwen aan. Het is een plant met hele sterke wortels, en een plaag die de gemeente wil verdelgen. Voor CityLoops onderzoeken we samen met de Universiteit Wageningen de mogelijkheden om de sterke vezels van deze plant, te gebruiken om mee te 3D printen. Zo gebruiken we het afval van een ongewenste plant, voor innovatieve nieuwe producten!
Adriaan Hellemans, projectleider CityLoops, gemeente Apeldoorn
“CityLoops gaat niet alleen over het hergebruiken van materiaal, je denkt ook na over de impact van de circulaire opgave op onze maatschappij. Als inwoner van Nederland, maar ook als inwoner van de gemeente Apeldoorn.”

Bouw- en sloopafval

In Apeldoorn staan er renovaties op de planning van verschillende buurten die gebouwd zijn tussen 1965 en 1985. De publieke ruimte (zoals straten en parkeerplaatsen) bestaat vaak uit materialen als asfalt en betonstenen. Deze materialen kunnen vaak goed gerecycled worden. Met CityLoops probeert de gemeente zoveel mogelijk materialen te behouden als grondstof voor andere doelen. Door materialen opnieuw te gebruiken en niet weg te gooien, werken we circulair en daarmee duurzamer.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we niet alleen nieuwe werkwijzen nodig, maar ook de juiste kennis en financiering. De gemeente Apeldoorn werkt hierin nauw samen met het lectoraat Duurzame Leefomgeving van Hogeschool Saxion.

De ervaringen die wij hiermee opdoen, gebruiken we binnen het CityLoops project om andere steden in Europa verder op weg te helpen naar circulair werken.

Voorbeeld:

  • De circulaire wegrenovatie van Griffiersveld. In deze straat in de woonwijk De Maten wordt 3000 m2 aan bestrating, trottoirs, groen en parkeerplaatsen opnieuw ingericht en aangelegd. De oude stenen en andere materialen worden niet weggegooid, maar opnieuw gebruikt.

Projectdetails

  • Duur: 2019 tot 2023
  • Subsidie: Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.
  • Partners: 28 partners verspreid over de deelnemende steden en landen, hebben hun krachten gebundeld. In Nederland zijn behalve Apeldoorn, ook Rijkswaterstaat, Stichting Wageningen Research en Hogeschool Saxion betrokken.

Meer informatie vindt u op de (Engelstalige) website van CityLoops.

Zeven Europese steden doen mee aan proefoplossingen om meer circulair te zijn in dit door de EU gefinancierde CityLoops-project

Samenwerking

Samen sta je sterker. Als gemeente werken we samen met verschillende partners. En we zijn actief in meerdere samenwerkingsverbanden. Zo dragen we een steentje bij aan nationale en internationale projecten.

Meer informatie

Meer weten

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op.

Meer samenwerking

Uw Reactie
Uw Reactie