Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

SchoolbeekGemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het herstel van de beken in Apeldoorn, waaronder de Schoolbeek. Deze stroomt door het dorp Ugchelen en mondt uit in de Ugchelse Beek.

Mijn Apeldoorn

In 2014 is de gecombineerde visie voor de Ugchelse Beek en de Schoolbeek vastgesteld. We voeren deze visie uit in verschillende fasen en deeltrajecten. Een deel van de Schoolbeek, op de Veldeksterlocatie, is al deels hersteld.

In 2021 voeren de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe groot onderhoud uit aan de Schoolbeek. Daarmee willen we de natuur en het waterbeheer versterken. Daarnaast willen we de geschiedenis van het gebied beter zichtbaar maken en de mogelijkheden voor recreatie vergroten.

Groot onderhoud Schoolbeek in 2021

In de gebieden op het overzichtskaartje hieronder voeren we algemeen onderhoud uit en maken we de beek geschikt als leefgebied voor het visje de beekprik. Ook passen we de randen van de beek op veel plekken aan.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2020 / begin 2021 met het verleggen van kabels en leidingen in de Ugchelseweg. Pas na het broedseizoen van 2021 starten de echte beekwerkzaamheden. Al deze werkzaamheden noemen we fase 1.

Later willen we nog onderzoeken of we langs de beek meer beplanting toe kunnen voegen. Dit maakt nu geen deel uit van het ontwerp en de uitvoering en noemen we fase 2.

Plankaart voorlopig ontwerp Schoolbeek

Wat gaat er precies gebeuren in fase 1?

De Schoolbeek stroomt deels door een bosgebied: blad 1 en 2 op de kaart hierboven. Een ander deel stroomt door de bebouwde kom: blad 3 op de kaart.

Hierna vindt u voor elk gebied een korte omschrijving van de belangrijkste maatregelen in fase 1. Een meer gedetailleerde kaart van de maatregelen vindt u op de bladen 1, 2 en 3. Als u klikt op de linkjes opent een pdf van het bijbehorende blad.

1. Bosgebied

(ten noordwesten van de Europaweg)

plankaart voorlopig ontwerp Schoolbeek blad 1

Belangrijkste maatregelen in dit gebied

 • Afsluiten zandpad ter hoogte van de camping voor mountainbikers om schades aan de taluds van de beek te voorkomen.
 • Uit de koppen van de beek komt het water, de sprengkop. Net ten noorden van de Hoog Buurloseweg gaan we zo’n sprengkop verdiepen en opvullen met grind zodat er meer water in de beek stroomt.
 • Ter hoogte van de voetgangersbrug worden de randen van de beek steviger gemaakt met paaltjes (beschoeiing). Deze zakken nu in doordat er veel honden hier het water in gaan.

Bekijk de gedetailleerde kaart van de maatregelen op Blad 1 (pdf, 4.3 MB) 

2. Bosgebied

(ten noordwesten van de Europaweg en deel zuidoosten van de Europaweg tot de Veldester)


Plankaart voorlopig ontwerp Schoolbeek blad 2

Belangrijkste maatregelen in dit gebied:

 • In het verlengde van het pad vanaf de entree van het bos komt een kleine rustplek waar honden het water in kunnen. Hier is de bodem van de beek verhard en er komen grote stenen te liggen waar je op kunt zitten.
 • Op sommige plekken in de beek komen kleine balkjes om het water wat sneller  te laten stromen.
 • Aan de oostkant van de Europaweg is er nog een hoogteverschil in de beek. Dat is op de plek waar de beek weer uit een buis (ook wel duiker genoemd) tevoorschijn komt. Hier kunnen vissen nu niet verder zwemmen. We willen graag dat dit wel kan en daarom worden er in de beek veel kleine drempeltjes gemaakt van max. 3 cm hoog. Dit heet een vistrap. Hier kunnen beekvissen wel overheen zwemmen.

Bekijk de gedetailleerde kaart van de maatregelen in dit gebied op Blad 2 (pdf, 1 MB)

3. Bebouwde kom

(Brouwersmolenweg tm Ugchelseweg tot de put en duiker die aansluit op de Ugchelse Beek)


Plankaart voorlopig ontwerp Schoolbeek blad 3

Belangrijkste maatregelen in dit gebied

 • De hele beek wordt hier smaller gemaakt om te zorgen dat het water sneller gaat stromen. Dit is belangrijk omdat beekvissen van sneller stromend water houden. De beek wordt dan ook meer geschikt voor deze vissen.
 • Het smaller maken doen wij door aan de noordkant van de beek houten planken neer te zetten, in het verlengde van de beek (beschoeiing). Aan de zuidzijde van de beek doen wij dit met bundeltjes takken. 
 • Ook hier komen op verschillende plekken kleine balkjes in de beek om het water sneller te laten stromen.
 • Aan de zuidkant langs de beek, daar waar nu nog geen pad ligt, maken we nieuwe paden die aansluiten op de paden die er al liggen.
 • Daar waar paden de beek zullen kruisen liggen nu trappen. Deze gaan wij vervangen door nieuwe trappen met een fietsgoot. 
 • Bij de heemtuin liggen nu stapstenen in de beek. Deze blijven. Wel gaan we ze iets verleggen. 
 • Daar waar de beek nu onder de Ugchelseweg doorgaat met een buis (duiker) gaan wij de buis vervangen en verlagen. Ook hierdoor gaat het water straks wat sneller stromen in de beek.

Bekijk de gedetailleerde kaart van de maatregelen in dit gebied op Blad 3 (pdf, 1.4 MB)

Wat merkt u als aanwonende van de uitvoering?

Aanwonenden nabij de beek zullen niet veel hinder van de uitvoering ondervinden. Zij ontvangen in juni een brief met informatie over het project. In 2021, voordat de uitvoering start, ontvangen zij opnieuw informatie.  

Heeft u vragen of opmerkingen?

Via dit reactieformulier kunt u uw vragen stellen of reageren op het voorlopig ontwerp. Stuur uw reactie uiterlijk voor 4 juli in, dan kunnen we uw opmerkingen eventueel nog verwerken in het definitief ontwerp. Wij verzamelen alle binnengekomen reacties en laten u per mail of brief onze reactie daarop weten.   

Persoonlijke toelichting

Vanwege de corona-beperkingen organiseren we geen informatiebijeenkomst. Heeft u behoefte aan meer toelichting of aan persoonlijk contact? We plannen graag een afspraak met u in! Neem in dat geval contact op via telefoonnummer 14 055.

Bekenprogramma Apeldoorn

Beken en sprengen helpen bij het bergen en afvoeren van regenwater, zorgen voor verkoeling en dragen bij aan een fijne leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Voor meer informatie over het Apeldoornse bekenprogramma kijkt u op www.apeldoorn.nl/beken. • Parende BeekprikBekijk een grotere versie