Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Schoolbeek

27-01-2022

Gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het herstel van de beken in Apeldoorn, waaronder de Schoolbeek. Deze stroomt door het dorp Ugchelen en mondt uit in de Ugchelse Beek.

Mijn Apeldoorn

In 2014 isĀ de gecombineerde visie voor de Ugchelse Beek en de SchoolbeekĀ vastgesteld. We voeren deze visie uit in verschillende fasen en deeltrajecten. Een deel van de Schoolbeek, op de Veldeksterlocatie, is al hersteld. De Ugchelse beek ten noorden van de snelweg A1 is ook afgerond.

In 2022/2023 voeren de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe herstelwerkzaamheden uit aan de Schoolbeek. Daarmee willen we onder meer de natuur en het waterbeheer versterken. Dat is hoognodig.

Tijdens de voorbereiding van het project werden we geconfronteerd met drie (extreem) droge zomers in 2018, 2019 en 2020 en een nog niet eerder opgetreden droogval van de beek. Hierover heeft een aantal bewoners haar zorgen al geuit. Voor de Schoolbeek en het ontwerp betekent dit dat we rekening moeten houden met extreme situaties. Dit vraagt om een bijstelling van eerdere ontwerptekeningen en een langer proces van voorbereiding. Het aangepaste proces van de voorbereiding loopt en er wordt gewerkt aan een aangepast ontwerp. We verwachten het concept ontwerp in juni met aanwonenden te kunnen delen om reacties op te halen. Daarna volgen de technische uitwerking en de aanbesteding. Hierdoor is de realisatie van de beek dus uitgesteld. De planning voor de realisatie is een start in het najaar van 2022 de afronding in 2023.  • Parende BeekprikBekijk een grotere versie