Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn test slim verkeerslicht

Verkeerslichten worden steeds slimmer. De nieuwe generatie verkeerslichten is in staat het aankomend verkeer te ‘herkennen’ en kan hierop anticiperen om zo de verkeersstromen te optimaliseren. Momenteel worden deze intelligente verkeersinstallaties (iVRI's) getest op functioneren en betrouwbaarheid. Dat gebeurt onder meer in Apeldoorn, op het kruispunt Ravenweg – Hofveld.

Mijn Apeldoorn

Talking Traffic

Fietsers die bij dreigend slecht weer vaker en langer groen krijgen. Automobilisten die in-car een op maat adviessnelheid ontvangen waarmee ze het groene licht halen. Intelligente verkeersinstallaties bieden allerlei mogelijkheden om verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen. Het is een voorbeeld van ‘talking traffic’ in de praktijk. Apeldoorn loopt voorop als het gaat om het uittesten en uitrollen van deze nieuwe toepassingen.

Leverancier Vialis heeft onlangs een iVRI geïnstalleerd op het kruispunt Ravenweg - Hofveld. Het nieuwe verkeerslicht wordt de komende tijd uitgebreid getest. U kunt deze beelden zelf ook bekijken via de viewer. Als blijkt dat dit slimme concept werkt, wordt het verder uitgerold. In Apeldoorn worden de iVRI naar verwachting toegepast op de Ring, de Centrumring en de Zutphensestraat. In heel Nederland gaat het tot het eind van dit jaar om circa 1.200 slimme verkeerslichten, een kwart van het totale aantal in ons land. In de komende jaren wordt de rest van de verkeerslichten aangepast of vervangen door een intelligente versie. 

Partnership Talking Traffic

De ontwikkeling van iVRI is een onderdeel van het Partnership Talking Traffic, een samenwerkingsverband tussen ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden, verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven. Binnen het Partnership wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen, waarbij realtime informatie via bijvoorbeeld apps of navigatie bij de weggebruiker terechtkomt. Deze wordt straks voortdurend geïnformeerd en ondersteund in zijn rijtaak, met behulp van data over onder andere maximum snelheden, afgesloten rijstroken, weeromstandigheden, parkeermogelijkheden en incidenten op de route. Doel: een betere doorstroming én een betere bereikbaarheid. Met het Partnership loopt Nederland wereldwijd voorop als het gaat om de ontwikkeling van open standaarden voor ontwikkelaars en slimme toepassingen voor weggebruikers. Slim Reizen Stedendriehoek, een van de programma’s van de Cleantech Regio, is bij het Partnership aangesloten.Dit product vraag je aan met Eherkenning