Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Europese projecten

SMART WASTE

SMART WASTE is een project dat subsidie ontvangt uit het Europese programma ‘Interreg Europe’.

Wil je meer weten over dit programma? Kijk dan op de website www.interregeurope.eu.

Doelstelling SMART WASTE

In het project SMART WASTE, werken we aan innovaties op het gebied van afvalbeleid en innovaties in afvalmanagement. Het doel is een slimmer, effectiever, duurzamer en kosten-efficiënt afvalsysteem waar iedereen wat aan heeft.

Kaart SMART WASTE locatiesWerkzaamheden in SMART WASTE

In Apeldoorn werken we ons eigen afvalbeleid “Recycleservice 2025”. Eind maart 2020 is de nieuwe manier van afvalinzameling in heel Apeldoorn Wat gaat hierin goed? Wat kan beter? En wat kunnen we leren van andere organisaties in Europa? We werken allemaal aan een andere vraag. ‘Rode draad’ is wel ons eigen afvalbeleid en hoe we die kunnen verbeteren. 
Samenwerken met organisaties uit andere Europese landen is belangrijk in dit soort projecten. Wij werken samen met de gemeente Kolding (Denemarken), regio Toscane (Florence, Italië), regio Klaipeda (Klaipeda, Litouwen) en het Ministerie van Milieu van Bulgarije (Sofia, Bulgarije), zie kaartje. Het project duurt van augustus 2019 tot juli 2022 (36 maanden). Elk half jaar komen de partners bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen én om met elkaar de voortgang te bespreken.

Behalve dat we onderzoeken wat beter kan in ons eigen afvalbeleid, is het ook de bedoeling dat we leren van organisaties die al projecten hebben uitgevoerd. Organisaties die bijvoorbeeld het scheiden van afval hebben verbeterd óf waar het ophalen van afval wat minder goed heeft gewerkt. Dat noemen we ‘good practices’ (goede ervaringen).

Ladder van LansinkDaarbij maken we ook gebruik van Ladder van Lansink. Hoe hoger op de ladder, hoe circulairder. De stap van ‘verbranden’ hebben we achter ons gelaten. Restafval wordt verbrand, waarmee warmte en energie wordt opgewekt. Maar door goed te scheiden kan er zoveel meer met waardevolle grondstoffen. We richten ons daarom op de bovenste 3; recycling, hergebruik of preventie.
Als we weten wat goed is aan ons eigen afvalbeleid en wat beter kan, gaan we kijken naar goede voorbeelden in Europa (en ook leerpunten uit andere regio’s). Daarna gaan we de stap zetten om een verbeterplan op te stellen. Bijvoorbeeld ‘hoe kunnen we ons er van overtuigen dat we helemaal geen afval mee naar huis moeten nemen’ (preventie) of ‘hoe kunnen we bedrijven helpen in het scheiden en ophalen van afval’?. Het zijn vragen waar we nu geen antwoord voor klaar hebben liggen. Dat gaan we de komende jaren gezamenlijk onderzoeken. 

Op de hoogte blijven?

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van de Europese Unie.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 055 of via het contactformulier.

Mijn Apeldoorn

  • SMART WASTE header