Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Welstandsbeleid

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Mijn Apeldoorn

Check hier welstandscriteria

Toelichting

Omgevingsloket Rijksoverheid

Achtergrondinformatie, inspiratie en tips

Commissie Omgevingskwaliteit

De Commissie Omgevingskwaliteit adviseert of aanvragen voor omgevings(bouw)vergunningen voldoen aan de eisen van welstand. De welstandsnota en bijlage A en B is voor die advisering het kader. De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit een subcommissie Prominente plannen en een subcommissie Erfgoed, en bestaat uit onafhankelijke deskundigen in architectuur, stedenbouw, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Het advies van de commissie gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist dan of een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Een positief advies van de Commissie Omgevingskwaliteit is een voorwaarde voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Soms heeft de commissie vragen over de plannen of ziet andere oplossingsmogelijkheden, hierover kan u dan uitgenodigd worden voor een gesprek. U vindt in de welstandscheck ook een lijst met de gespreksonderwerpen, waaraan in zo’n gesprek aandacht kan worden besteed. Voor monumenten gelden afzonderlijke gespreksonderwerpen.

De vergaderingen van de Commissie Omgevingskwaliteit zijn openbaar toegankelijk.


 De leden van de Commissie Omgevingskwaliteit

 
Geert Jan Jonkhout

Geert Jan Jonkhout

Architect                                           

 
Martin van Bleek

Martin van Bleek

Restauratiearchitect/bouwhistorie 

 
John Westrik

John Westrik

Stedenbouwkundige                       

 
Sandra Schuit

Sandra Schuit

Landschapsarchitect                      

 
Dorien de Wit

Dorien de Wit

Leefbaarheidsdeskundige             

 
Thieu Knibbeler

Thieu Knibbeler

Cultuurhistoricus                              

Uitgelichte projecten

Prominente gebieden of gebouwen

Beeldkwaliteitsplannen ontwikkelingsgebieden

Monumenten en cultuurhistorische gebieden

Zie ook