Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Sport- en beweegakkoord ApeldoornSporten en bewegen is belangrijk voor iedereen in Apeldoorn en de dorpen. Sport draagt op verschillende manieren bij aan de maatschappij. Het levert vitale bewoners, sportende kinderen, topsporters, sociale betrokkenheid en verbinding. Dat lukt alleen als we als Apeldoornse partners en partners in de regio samenwerken. En dat doen we!

Mijn Apeldoorn

Partners van het Apeldoornse Sport- en Beweegakkoord

Zeventig sportverenigingen, onderwijsinstanties en (maatschappelijke) organisaties hebben hun handtekening gezet onder het Apeldoornse Sportakkoord. Daarmee geven ze hun commitment aan de doelen van het Sportakkoord aan. Daarnaast staan er concrete acties voor elke partner in. Aan de slag dus!

Het lokale Sport- en Beweegakkoord

Het betreft een goede en brede set afspraken tussen diverse partijen uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld van de gemeente Apeldoorn over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken. Het betreft zes deelakkoorden:

  1. Verbinding, zichtbaar en promotie van sport en bewegen in Apeldoorn
  2. Sport en bewegen voor iedereen
  3. Duurzame sportinfrastructuur
  4. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport dat verbindt en inspireert voor talenten en ontwikkeling

Voor elk deelakkoord zijn ambities en actiepunten opgesteld en is een werkgroep ingesteld.