Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Sportagenda Apeldoorn 2015-2019Sport is méér dan sport! Sporten en bewegen geeft energie, is goed voor de gezondheid én voor de sociale contacten. In de periode 2015-2019 is ingezet op het versterken van de sport en het bewegen in Apeldoorn vanuit initiatieven die uit het veld zelf komen.

Mijn Apeldoorn

De Sportagenda Apeldoorn 2015-2019 is daartoe het gekozen instrument. Vanuit de Sportagenda Apeldoorn zijn kansen uit het veld opgehaald en initiatieven ondersteund om te bevorderen dat ze (blijvend) worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan ziet u in de video op deze pagina.

Sportagenda Apeldoorn is beëindigd

Het is niet meer mogelijk om via de gemeente een opstartsubsidie Sportagenda aan te vragen. De looptijd van de Sportagenda Apeldoorn 2015-2019 is verstreken. De Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn is ingetrokken. Momenteel vindt een evaluatie plaats. Binnenkort kunt u het evaluatiedocument hier inzien.

Heeft u een initiatief?

Mogelijk kunnen de verenigingsondersteuners sport, de Beweegcoaches in de wijken, en/of de regisseur JOGG u verder op weg helpen en met u meedenken. Heeft uw initiatief specifiek betrekking op sporten voor mensen met een beperking dan kan de lokale coördinator aangepast sporten/ Uniek Sporten u mogelijk op weg helpen.  • Initiatief met steun van de Sportagenda (Youtube)