Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Stadsdichter gezocht

De stadsdichter is “Poëtisch Ambassadeur van Apeldoorn”. De stadsdichter schrijft gedichten over actuele, lokale, culturele en maatschappelijke thema’s.

Mijn Apeldoorn

In december 2019 eindigt Aad van der Waal's benoeming als vierde stadsdichter van Apeldoorn. De commissie Stadsdichter is op zoek naar een opvolger. Iemand met de gave om met een speciale blik naar de stad te kijken, te zien wat anderen niet zien en te zeggen wat anderen niet zeggen. Zo worden de diepere lagen en dimensies van onze stad zichtbaar gemaakt. Donderdag 30 januari 2020, aan het begin van de Poëzieweek, wil de commissie de nieuwe stadsdichter voorstellen aan het Apeldoorns publiek.

 

"Geruststelling aan ’t eind van dit bericht
Het rijmen mag maar is geenszins vereist"

(uit: Nieuwe Stadsdichter gezocht, A. van der waal)

 

Wat is een stadsdichter?

De stadsdichter is 'Poëtisch Ambassadeur van Apeldoorn' en wordt formeel aangesteld door het college van B&W. Samen met de commissie Stadsdichter zoekt hij of zij naar actuele maatschappelijke thema’s, om over te dichten. Zijn of haar gedichten kunnen ook als ansichtkaart gepubliceerd worden, of op een passende gelegenheid worden voorgedragen.

Wat wordt er van de Stadsdichter verwacht?

  1. De stadsdichter heeft laten zien dat hij of zij goede poëzie kan schrijven.
  2. De stadsdichter woont of werkt in de gemeente Apeldoorn.
  3. De stadsdichter is geïnteresseerd in zaken die in deze regio spelen.
  4. De stadsdichter is flexibel en kan over verschillende onderwerpen schrijven.
  5. De stadsdichter is bereid om zijn of haar gedichten voor te dragen bij diverse gelegenheden.

Heeft u belangstelling?

Dichters die belangstelling hebben voor het stadsdichterschap, kunnen dit aangeven door een mail te sturen aan stadsdichter@apeldoorn.nl. Bij de mail ontvangt de commissie graag twee gedichten: 

  • Een vrij gedicht over Apeldoorn dat representatief is voor het eigen werk.
  • Een sonnet over de intocht van sinterklaas in Apeldoorn.

De uiterlijke inzenddatum is vrijdag 8 november 2019. De commissie Stadsdichter zal de gedichten geanonimiseerd lezen. Hierna worden enkele dichters uitgenodigd voor een gesprek en wordt de nieuwe stadsdichter gekozen.

Stadsfotograaf

Naast een stadsdichter heeft Apeldoorn ook een stadsfotograaf. In principe werken de fotograaf en de dichter onafhankelijk van elkaar, maar regelmatig brengen zij ook gezamenlijk werk uit.

Beloning en publicatie

Het stadsdichterschap is in principe voor 2 jaar. De stadsdichter krijgt jaarlijks een bescheiden honorarium. De werken van de stadsdichter worden gepubliceerd via www.apeldoorn.nl/stadsdichter

Reageren

Reageren kan tot en met 8 november 2019, via stadsdichter@apeldoorn.nl. Voor meer informatie over deze bijzondere rol neemt u contact op via stadsdichter@apeldoorn.nl

 

Nieuwe Stadsdichter gezocht

Woont u in Apeldoorn of haar omgeving
en reageert uw vers gevulde pen
als wichelroede op de samenleving?
En zingt uw ziel: ‘Ik dicht hier, dus ik ben’?

Uw bril; is die voorzien van vensterglazen
met een verrassend frisse eigen tint?
Bent u er een van roeren en verbazen
die declameren steeds een feestje vindt?

Wij kunnen u bescheiden honoreren
als u met lef in deze functie duikt
en daaromtrent wat nader informeren
als u het onderstaand adres gebruikt

Geruststelling aan ’t eind van dit bericht
Het rijmen mag maar is geenszins vereist

 

© Aad van der Waal / Stadsdichter Apeldoorn

stadsdichter@apeldoorn.nl