Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Landschapsimpuls

Gemeente Apeldoorn omvat met haar oppervlakte van ruim 341 vierkante kilometer een enorm buitengebied. Door de ligging op de Veluwe èn in de IJsselvallei, kent Apeldoorn een variatie aan landschapstypen: bos en heide, enken en kampen, beekdalen en hooilanden. Een aaneenschakeling van mooie gebieden. Mooi voor de mens, goed voor de natuur. Het landschap vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst.

Mijn Apeldoorn

Om onze landschappen te versterken, werkt de gemeente de komende jaren aan de uitvoering van de Landschapsimpuls, mede opgezet en gefinancierd door de Provincie Gelderland.

Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de dorpen en waterschap Vallei & Veluwe werken we de komende jaren aan een nog sterker en nog groener landschap. Inwoners van het buitengebied stimuleren we om hieraan mee te doen.

De Landschapsimpuls Apeldoorn omvat onder meer de aanleg van nieuwe natuur rond (boeren)erven, het versterken van de biodiversiteit op het erf, de aanleg van bijenoases en van nieuwe Klompenpaden. We werken hierbij gebiedsgewijs en projectmatig. Individuele aanvragen zoals in de voorgaande subsidieperiode maken geen onderdeel meer uit van de regeling. 

Bijenoases

We startten in 2020 met een Landschapsimpuls in Wenum Wiesel en met de aanleg van bijenoases. In 2021 hebben we dit voortgezet in Beekbergen Lieren, in 2022 volgt Uddel.

Erfbeplantingsplan

In de Landschapsimpuls maakt SLG in samenspraak met de bewoners een erfbeplantingsplan. Tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen zij op de gezamenlijke plantuitdeeldag in het najaar de beplanting in het gebied ophalen en zelf planten.

NB: Normaal gesproken starten we een Landschapsimpuls met een gezellige info-avond in het gebied. Als de coronacrisis het nodig maakt, verzorgen we de informatie en het ontwerpen van de erven digitaal.  • landschapsregeling informatiebord
  • landschapsregeling klompenpad
  • wandelaar