Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidie voor Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP)

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor investeringen in de sportinfrastructuur.

Mijn Apeldoorn

Aanvragen

Regeling