Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Subsidieregeling bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Met deze regeling kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee ze volwassen, niet-inburgeringsplichtige inwoners ondersteunen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Aanvragen subsidie

Vaststelling subsidie voorgaand jaar

Subsidieregeling en -plafonds

Regioplan laaggeletterdheid 2020 - 2024

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning