Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

De Taaleis en de bijstandsuitkering

U heeft meer kans om werk te vinden als u de Nederlandse taal begrijpt. Daarom is de Taaleis een belangrijk onderdeel van de bijstandsuitkering. We bekijken dan of u minimaal taalniveau 1F heeft. Met taalniveau 1F kunt u eenvoudig Nederlands verstaan, spreken, schrijven en lezen.

Mijn Apeldoorn

Heeft u minimaal taalniveau 1F?

Taalniveau 1F is het niveau van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. U heeft taalniveau 1F als u in Nederland een opleiding heeft gevolgd. Bijvoorbeeld: basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), praktijkonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, volwassenenonderwijs of een inburgeringstraject.

Heeft u geen diploma op taalniveau 1F?

U krijgt een uitnodiging voor de taaltoets als u geen diploma heeft op taalniveau 1F. De taaltoets laat uw kennis van het Nederlands zien. De taaltoets bestaat uit opdrachten op 5 onderdelen: spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen. U heeft taalniveau 1F als u op de 5 onderdelen een voldoende haalt. Heeft u een onvoldoende op 1 of meer onderdelen? Dan maken we afspraken met u hoe u uw Nederlands verbetert.

Wat betekent de Taaleis voor uw uitkering?

We gaan ervan uit dat u uw best doet om de Nederlandse taal te beheersen. Dat u begrijpt dat de Nederlandse taal belangrijk is om te leven en werken in Nederland. Werk goed mee om de taal te leren. Zo voorkomt u dat wij uw uitkering verlagen. Wij mogen uw uitkering na 1 jaar helemaal stoppen als we merken dat u weigert mee te werken om Nederlands te leren.

Wilt u meer weten over de Taaleis?