Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 1.3

Reikwijdte regionaal inkoopbeleid

.

Dit regionaal inkoopbeleid is in de basis gelijk voor alle deelnemende regiogemeenten en is van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen. Daarnaast kunnen per Gemeente op onderdelen nadere kaders worden gesteld en ambities worden geformuleerd.  Deze worden vastgelegd in het Gemeente specifieke addendum. Een Gemeente specifiek addendum maakt integraal onderdeel uit van dit beleid.