Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hoofdstuk 6.3

Verantwoordelijken

In algemene zin zijn de rollen zoals hieronder uiteengezet.

1. Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Binnen het college zijn de burgemeester en de verschillende wethouders, afhankelijk van hun portefeuille verantwoordelijk voor de inkoop van verschillende typen leveringen, diensten en werken.
De uitvoering zal zoveel mogelijk in handboeken, standaardformulieren en overige hulpmiddelen worden uitgewerkt.

2. Rol van de budgethouders
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de inkopende budgethouder zijn:
a. verantwoordelijk voor naleving van het inkoopbeleid en daarmee het volgen van de voorgeschreven procedures;
b. verantwoordelijk voor het volledige inkoopproces van raming tot en met contractmanagement;
c. het aanleggen, bijhouden en archiveren van alle belangrijke documenten in een aanbestedingsdossier;
d. het plaatsen van bestellingen / het handhaven van gemaakte afspraken in het contract;
e. het mede opstellen en realiseren van inkoopacties.

3. Rol van de inkoopadviesfunctie
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
a. het adviseren van budgethouders, directie en college over inkopen en aanbesteden;
b. verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
c. kennisontwikkeling van inkoop en aanbesteden bij budgethouders;
d. het verbeteren en professionaliseren van de inkoopfunctie;
e. het opstellen van een gemeentelijk inkoopactieplan en rapporteren over voortgang en resultaat;
f. regelmatig onderhouden van het ‘handboek inkoop’ en/of ‘inkoop intranet site’ van de gemeente met de richtlijnen, procedures en werkmethoden;
g. inkoopcoördinatie tussen de afdelingen, Gemeente breed of Gemeente overstijgend (door deelname aan het inkoop platform van de regio Stedendriehoek);
h. eerste aanspreekpunt op het gebied van inkopen en (Europees) aanbesteden.
i. begeleiden van aanbestedingen