Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

500 sociale huurwoningen in Prestatieafspraken 2019

06-12-2018

De Apeldoornse woningstichtingen hebben op 6 december samen met de huurdersbelangenorganisaties en gemeente Apeldoorn de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. De zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen staat voorop. Belangrijk is daarom ook de afspraak om 500 extra sociale huurwoningen te bouwen.

Mijn Apeldoorn

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over woningisolatie, leefbaarheid in buurten en wijken en voldoende woningen voor mensen die aangewezen zijn op specifieke manieren van begeleiding, ondersteuning of bijzondere woonvormen.

Jaarlijkse afspraken

In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage woningcorporaties leveren aan de volkshuisvesting in Apeldoorn en hoe zij daarbij samenwerken met gemeente en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt en zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonagenda.

Lees de prestatieafspraken

Ondertekening prestatieafspraken