Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

uitgebreid programma Symposium Duurzame Mobiliteit

24-01-2018

Programma: omschrijving lezingen en sessies

Mijn Apeldoorn

Plenaire lezing 1 Mobiliteit, infrastructuur en de rol van de overheid

De rol van de overheid in de samenleving staat al decennia onder druk, maar één taak staat niet of nauwelijks ter discussie: het voorzien in, en onderhouden van, de publieke infrastructuur voor mobiliteit. Zonder de overheid staat alles stil, zouden we kunnen zeggen met een knipoog naar de logistieke sector. Het is precies die fundamentele rol die aanleiding geeft om het handelen van de overheid op het gebied van mobiliteit eens goed tegen het licht te houden. En wat blijkt? Decennia lang heeft de overheid de plank volledig misgeslagen. Tijd voor een ander fundament onder het overheidsoptreden in dit cruciale domein.

Door Karel Martens. Hij is Universitair Hoofddocent aan de Radboud Universiteit en  Associate Professor & Chair of Graduate Program for Urban and Regional Planning, Technion - Israel Institute of Technology.

Lees hier meer over Karel Martens: Mobiliteit een grondrecht

Plenaire lezing 2 Van Zwaartekracht naar Zwerm: over mobiliteitsmetaforen

'De taal die we spreken, is niet alleen een spiegel maar bepaalt ook de realiteit'. Verkeerskunde is als vakgebied grotendeels ontwikkeld naast de opkomst van de auto in onze steden. Als gevolg hiervan zijn taal, modellen, evaluatiemethoden en dientengevolge ook strategieën en ideeën ontwikkeld op basis van de relatie tussen auto(mobilist) en stad. Vaak technisch ingestoken en ogenschijnlijk a-politiek. Op plekken waar de dominantie van de auto in het straatbeeld succesvol werd teruggedrongen zien we dat deze taal ons vaak niet meer helpt. Integendeel. Fietsers en voetgangers verhouden zich anders tot elkaar en tot hun omgeving. Dit biedt kansen voor een taal waarin we de discussie over de straat politiek kunnen laten zijn en waar niet verkeersruimte en verkeersregels, maar openbare ruimte en sociale regels centraal staan.

Door fietsprofessor Marco te Brömmelstroet , directeur van het Urban Cycling Institute van de Universiteit van Amsterdam, bijgenaamd de fietsprofessor.
Lees hier meer over Marco te Brommelstroet:  Fietsen omarmen als oplossing plaats probleem 

In ronde 1 en 2 worden onderstaande sessies aangeboden.

Sessie A. Innovatieve projecten: waterstofbus en gebruik hergebruik rem-energie van treinen

In deze sessie komen twee innovatieve projecten aan bod.  Als treinen stations binnenrijden gaat er veel energie verloren. Arjan Heinen, Hedgehoge Applications, vertelt u meer over hoe die remenergie hergebruikt kan worden. Hoe werkt dat en wat levert het op? Hij gaat onder andere in op de pilot in Apeldoorn.  Verder rijdt er  in Apeldoorn sinds zomer 2016 de zogenaamde waterstofbus. Gelderland was de eerste provincie waar deze nieuwe generatie nul-emmissie waterstofbussen ging rijden. Jan van Beckhoven, mede-oprichter van HyMove B.V., vertelt u meer over de toepassing van waterstof in het openbaar vervoer.

Door Arjan Heinen (Hedgehog applications) & Jan van Beckhoven (HyMove B.V.)

Sessie B. Duurzame gedragsverandering

Er is al veel gezegd en geschreven over gedragsverandering. En iedereen weet uit eigen ervaring hoe lastig het is. We willen best gezonder en duurzamer leven, meer openstaan voor nieuwe dingen, ons zelf meer rust gunnen et cetera. Maar om het ook écht te doen, valt niet mee. In deze sessie maken we een reis door ons brein, waarbij we – meer in het bijzonder gericht op duurzaamheid – drempels én aanknopingspunten vinden voor effectieve gedragsverandering. Soms kunnen we daarbij recht op ons doel af en soms moeten we bewust een omweggetje nemen. Eén ding is zeker: duurzame gedragsverandering is voer voor psychologen.
Door Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog en gedragsspecialist (www.deverkeerspsycholoog.nl)

Sessie C. Auto’s voor iedereen

In deze sessie komen meerdere deelautoconcepten aan bod, waaronder Mobuur en Uden Duurzaam op Weg. Ritjes op ‘pantoffel-afstand’, dat is waar Mobuur zich op richt. Inwoners van de Apeldoornse wijken Kerschoten en De Naald krijgen er nieuwe vorm van openbaar vervoer bij. Mobuur is voor iedereen in de wijk, maar is vooral voor senioren een uitkomst. Het streven is dat binnen tien minuten na een telefoontje een elektrische auto met chauffeur klaar staat om de inwoner naar bijvoorbeeld de kapper of vrienden te brengen. Marjolein Tillema, een van de initiatiefnemers van Mobuur, vertelt u alles over Mobuur.

Gemeente Uden heeft de Nationale Autodeel Award 2017 gewonnen voor haar deelautoconcept ‘Uden Duurzaam op Weg’.  De jury vond het een vernieuwend initiatief voor een gemeente met een lage stedelijkheidsgraad. Veel lof ging naar de unieke combinatie van de coöperatieve aanpak, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers en de sociale impact.  Jan van Vlijmen, adviseur duurzame ontwikkeling, neemt u mee in de ontwikkeling van dit deelautoconcept.

Door Marjolein Tillema (Mobuur) & Jan van Vlijmen (Uden Duurzaam op Weg, gemeente Uden)

Sessie D. Lopende Zaken

Lopen is zo vanzelfsprekend, dat we er niets aan hoeven te doen. We lopen toch wel….Of?

Maar wat weten we eigenlijk van voetgangers? Heel weinig… Wat beweegt hen? Wat hebben ze nodig? Wat doen gemeenten nu aan voetgangersbeleid? Wat is het voetgangersaandeel in steden? En hoe kunnen gemeenten bijdragen aan een voetgangersvriendelijker klimaat in binnensteden, maar ook niet te vergeten: in de woonwijken? Wat dragen voetgangers bij aan de lokale economie? Waarom zouden gemeenten iets willen of moeten doen aan lopen? Wat is de meerwaarde? ……

In deze sessie staan we stil bij lopen en bij de voetganger. Ineke gaat in op de breedte van het onderwerp lopen aan de hand van bovenstaande vragen. Lopende Zaken dus….
En of Lopen-Dan-Echt-Loont-Voor-U? Daar moet u dan na de sessie maar een oordeel over hebben (en aan de gang gaan met voetgangersbeleid!). 

Door Ineke Spapé, lector Lopende Zaken (Mobiliteitsmanagement), NHTV Breda University for Applied Sciences, met als bijnaam: ‘De Voetgangersprofessor’


 Aanmelden voor het Symposium  kan vanaf 24 januari