Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Brede zorgopleiding van start

17-05-2018

In september gaat het eerste brede opleidingstraject van start dat tot stand is gekomen door het Zorgplatform Apeldoorn. Dit Zorgplatform bestaat uit diverse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, ondersteund door het platform Leren en Werken.

Mijn Apeldoorn

Deze partijen werken sinds begin dit jaar intensief samen om het tekort aan breed opgeleide zorgverleners op te lossen en kansen te bieden aan geïnteresseerden in zorg en welzijn. Op 5 juni organiseren zij een informatiemiddag in het Stadhuis voor mensen die interesse hebben in een opleiding en baan in de zorg.

De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen regelen dat leerlingen hun praktijkopleiding in verschillende zorginstellingen krijgen (cure, care en ook het maatschappelijk domein). De zorgopleiding zelf zal ook praktijkgestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling de regie heeft op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Leren in carrouselvorm

De partijen die meedoen hebben ieder een aantal leerplekken beschikbaar gesteld, zowel op mbo- als hbo-niveau. De leerling die in dienst komt bij een werkgever, gaat tijdens de opleiding in ieder geval één periode praktijkervaring opdoen bij een andere deelnemende organisatie. De praktijkplekken zijn beschikbaar op alle terreinen van zorg, zoals langdurige zorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke zorg.
Voorafgaand aan de opleiding doorloopt de leerling een oriëntatieperiode van een maand om een goede opleidingskeuze te kunnen maken. De leerling bepaalt zelf de route, in overleg met het onderwijs en de begeleiders op de werkvloer.

Werkgeverschap

Leerlingen die in het kader van het project Verbrede Leerpaden bij een andere organisatie praktijkervaring opdoen dan de eigen werkgever waar het dienstverband bestaat, blijven in dienst bij de eigen werkgever. Het uitwisselen van studenten gebeurt dus met behoud van volledig werkgeverschap.

Instroom

Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in zorg en welzijn. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie.

Informatiemarkt

Dinsdag 5 juni is er een informatiemarkt in het stadhuis in Apeldoorn. Meer informatie