Ga naar de homepage

Apeldoorn wil Individuele Studietoeslag verhogen

29-11-2018 10.15 uur

Het college van B en W heeft de raad voorgesteld de Individuele Studietoeslag voor studenten met een beperking te verhogen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2018. De Individuele Studietoeslag is opgenomen in een verordening. De raad heeft de bevoegdheid deze ordening te wijzigen.

Mijn Apeldoorn

”Dit past prima in het streven van het college om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen”, zegt wethouder Mark Sandmann over het voorstel. “Deze leerlingen en studenten zijn, meer dan anderen, gedwongen om voor hun levensonderhoud gebruik te maken van de (maximale) leenmogelijkheid van de studiefinanciering. Met deze verhoging sluiten we beter aan bij de behoeften van de studenten.”

Tegemoetkoming

De studietoeslag is bedoeld voor leerlingen/studenten van 18 jaar en ouder die wel arbeidsmogelijkheden hebben, maar door beperkingen niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Voor deze studenten is het lastig of zelfs onmogelijk om een bijbaantje naast de studie te hebben. De studietoeslag is een financiële tegemoetkoming voor deze jongeren. Hierdoor kunnen ook zij een opleiding/studie (ver)volgen.

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de Individuele Studietoeslag is door de raad vastgesteld in 2015. Op dat moment was niet duidelijk hoe groot de doelgroep zou zijn die in aanmerking zou komen voor deze toeslag. Op basis van schattingen door het UWV (dat tot dat moment de studietoeslag uitkeerde) is voorzichtig ingezet op € 1.000,- per jongere per jaar. Dit om binnen het beschikbare budget te blijven.
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren gaven aan dat de hoogte van de studietoeslag per gemeente zeer verschillend is. Zij adviseerden gemeenten de toeslag te verhogen naar 25% van het bruto minimumjeugdloon.

Eén bedrag voor alle leeftijden

Om de leeftijd niet van invloed te laten zijn op het moment van instroom in de studie, wordt voorgesteld om één bedrag te hanteren voor alle leeftijden. Concreet betekent dit een bedrag van € 3.420,- bruto per studiejaar (€ 285,- per maand). Dit sluit aan bij de gemiddelde verdiensten van studenten tussen de 18 en 22 jaar. Daarnaast stimuleert de gemeente studenten die toch enkele uren kunnen werken, doordat ze die inkomsten niet in mindering brengt op de studietoeslag.

Vanaf studiejaar 2018-2019

Als de raad instemt met de voorgestelde wijziging, gaat deze met terugwerkende kracht in vanaf studiejaar 2018-2019. Studenten die over het studiejaar 2018-2019 een studietoeslag hebben gekregen van €1.000,-, krijgen dus via een gewijzigd besluit een nabetaling.

 

studietoeslag